Case Visu Kaluste

 

Google ympäristöön rakennettu digitaalinen laatujärjestelmä.
Digitaalinen laatujärjestelmä

Laatujärjestelmän kehitys kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistajana

Visu Kaluste Oy on pirkanmaalainen laboratoriokalusteita valmistava yritys, jolla on noin 20 työntekijää. Visu Kaluste halusi olla ISO 9001 sertifioitu yritys ja valmis prosesseiltaan kasvuun ja kansainvälisille markkinoille.

Ideal Digi ja Visu Kaluste kehittivät yritykselle parhaiden käytäntöjen mukaisen dokumentinhallinnan ja laatujärjestelmän digitaaliset tukityökalut. Visu Kalusteen digitaalinen dokumenttienhallintajärjestelmä rakennettiin yrityksen Google ympäristöön.

Kehitetty digitaalinen laatujärjestelmä on täysin ISO 9001 yhteensopiva ja vaatimuksenmukainen. Ideal Digi avulla yrityksessä otettiin käyttön Scrum, Lean ja 5S mukaiset prosessit.

Miten digitaalinen laatujärjestelmä auttaa Visu Kalustetta?

Digitaalisen laatujärjestelmän ansioista Visu Kaluste pystyy varmistamaan tuotannon laadun toiminnan kasvaessa ja auttaa kansainvälistymisessä.

Laatujärjestelmän digitalisointi yrityksen Google ympäristöön helpottaa merkittävästi laatukriteereiden ja mittareiden seurantaa sekä säästää samalla laadunseurantaan käytettävää aikaa.

Ideal Digi toimii Visu Kalusteen jatkuvana kumppanina hankalissa digitaalisissa prosessiongelmissa ja järjestelmien vaatimusmäärittelyssä sekä järjestelmien räätälöinnissä.

 

mitä teimme käytännössä?

 

Projektin kohokohdat

Laatujärjestelmän digitalisointi

Digitaalisen laatujärjestelmän rakentaminen Google ympäristöön.

Laadunhallinnan mittarit ja seuranta

Laadunhallinnan mittareiden ja seurannan digitalisointi säästää huomattavasti aikaa.

ISO 9001 yhteensopiva 

Laatujärjestelmä on täysin ISO 9001 vaatimuksenmukainen.

Scrum, Lean ja 5S mukaiset prosessit

Autoimme yritystä ottamaaan käyttöön Scrum, Lean ja 5S mukaiset prosessit.

Asiakkaat

Menestysyritysten kumppani

Asiakaspalvelu
Ideal Digi Oy