Case POP Pankki -Ryhmä

 

paikallisten POP Pankkien markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen sosiaalisen median kanavissa  
Paikallisten markkinointikonseptien kehitys

Paikallisen tason markkinoinnin kehitys ja asiantuntijoiden aktivointi Sosiaaliseen mediaan

POP Pankki -ryhmä koostuu 26 jäsenosuuspankista, jotka markkinoivat sosiaalisessa mediassa paikallisesti omissa kanavissaan. Pankit haluavat tarjota tehokasta ja toimivaa markkinointi sekä asiakaspalvelua paikallisesti. 

Ideal Digin tehtävänä oli kehittää pankkien paikallisen tason markkinointia sekä aktivoida pankkien asiantuntijoita viemään pankin viestiä eteenpäin myös omissa sosiaalisen median verkostoissaan. 

Ideal Digi räätälöi POP Pankkien tavoitteisiin perustuen koulutusohjelman, mikä sisälsi seuraavat teemat: 

– Paikallisen tason markkinoinnin kehittäminen 
– Asiantuntija sosiaalisessa mediassa
– Facebook-markkinoinnin ja -mainonnan työpaja

Käytännönläheisissä lähikoulutuksissa markkinointia kehitettiin teorian ja Case-harjoitusten avulla. 

Miten Sosiaalisen median koulutukset auttoivat POP Pankkeja?

Paikalliset POP Pankit saivat konkreettisia ideoita ja suunnitelman paikallisen tason markkinoinnin kehittämiseen erityisesti Facebookissa ja Instagramissa. He oppivat millaisilla sisällöillä ja miksi markkinointia kannattaa paikallisesti toteuttaa. 

Koulutusten jälkeen he osaavat myös mainostaa tehokkaasti paikallisia sisältöjä innovatiivisesti eri kohderyhmille. He osaavat hyödyntää Facebook Business Managerin edistyksellisiäkin ominaisuuksia itsenäisesti. 

Pankkien yksittäiset asiantuntijat ymmärtävät miksi heidän kannattaa hyödyntää myös omia sosiaalisen median verkostojaan erityisesti Linkedinissä ja Twitterissä. He saivat parhaiden käytäntöjen mukaiset asiantuntijaprofiilit ja toimintamallit oman asiantuntijuuden rakentamiseen sekä pankin viestin viestimiseen omissa kanavissaan.  

PROJEKTIN

Avainlukuja

Kokonaispalautteen keskiarvo 5.3/6

POP Pankki oli erittäin tyytyväinen kokonaisuuteen

5 lähiopetuskertaa

Koulutusohjelma koostui useasta räätälöidystä lähiopetuksesta.

Ideal digin rooli projektissa

Koulutusten

kokonaistoteutus

Koulutuskokonaisuuksien suunnittelu

Suunnittelimme POP Pankkien henkilöstölle räätälöityjen koulutusten sisällön ja tuotimme materiaalit.

Koulutusten toteutus lähiopetuksena

Ideal Digi toteutti moniosaisen sosiaalisen median  koulutusohjelman lähiopetuksena.

Paikalliset markkinointikonseptit

ideal Digi kehitti pankkien markkinointia erityisesti paikallisuuden korostamisen näkökulmasta.

Pankin asiantuntijoiden aktivointi

Kasvatimme POP Pankkien asiantuntijoiden näkyvyyttä eri sosiaalisen median kanavissa. 

Asiakkaat

Menestysyritysten kumppani

Asiakaspalvelu
Ideal Digi Oy