CASE KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA: SOSIAALINEN MYYNTI VAKUUTYSMYYJIEN KÄYTTÖÖN

Turvan vakuutusmyyjät ottivat käyttöön modernit myyntimenetelmät moniosaisen Social Selling -valmennuksen avulla

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva on valtakunnallinen keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö. Modernina finanssialan toimijana Turva halusi ottaa käyttöön nykyaikaiset myyntimenetelmät osaksi vakuutusmyyjien päivittäistä työtä. Turva luotti Ideal Digin asiantuntemukseen ja pyysi apua Social Sellingin jalkauttamiseen vakuutusmyyjien työhön.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva on valtakunnallinen keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva on suomalainen yhtiö, jonka palveluvalikoima kattaa kaikki vahinkovakuutukset. Lisäksi välitämme LähiTapiola-ryhmän vapaaehtoisia henki- ja eläkevakuutuksia.

Turva halusi käyttöön modernit myyntimenetelmät

Vakuutusyhtiö Turva haluaa olla edelläkävijä ja he olivat ymmärtäneet, että modernissa myynnissä perinteiset myyntitavat eivät enää yksistään takaa menestystä. Jatkuva läsnäolo sosiaalisen median kanavissa sekä monikanavainen yhteydenpito asiakkaisiin ovat välttämättömiä toimenpiteitä myyntitulosten varmistamiseksi.

Turvan vakuutusmyyjät olivat motivoituneita ottamaan käyttöön modernit myyntitavat osaksi päivittäistä työtä. Kuitenkin asia oli heille uusi, vakiintuneita toimintatapoja ei vielä ollut, eikä sosiaalisen myynnin käytännön toimintatavat olleet selviä.

Tämän takia Ideal Digi räätälöi Turvan vakuutusmyyjille moniosaisen Social Selling -valmennusohjelman, jonka avulla modernit myyntitavat otettiin käytäntöön.

Miten Social Selling -valmennusohjelma auttoi Turvan vakuutusmyyjiä

Valmennusohjelmaan osallistuneet ymmärtävät nyt myynnissä ja markkinoinnissa tapahtuneen muutoksen omien työtehtävien näkökulmasta. Heillä on nyt osaaminen ja valmiudet hyödyntää sosiaalista mediaa sekä muita sosiaalisia verkostoja myynti- ja asiantuntijatyössä.

He oppivat, miten Sosiaalista myyntiä tehdään eri kanavissa parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Lisäksi vakuutusmyyjille rakennettiin parhaiden käytäntöjen mukaiset asiantuntijaprofiilit Linkediniin ja Twitteriin omien tavoitteiden sekä persoonien pohjalta.

Valmennusohjelma oli erittäin käytännönläheinen ja jokainen valmennuskerta sisälsi lukuisia Case-harjoituksia, joissa osallistujat pääsivät heti soveltamaan oppimiaan asioita käytännössä.

Jokaisella osallistujalla oli kehityssuunnitelma ja kotitehtävien avulla edistymistä seurattiin valmennuksen aikana. Valmennuksen ansiosta he ottivat modernit myyntitavat käyttöön osaksi jokapäiväistä työtä.

Social Selling tuo tuloksia

Turva oli erittäin tyytyväinen valmennusohjelmaan ja vakuutusmyyjät ottivat uudet myyntitavat välittömästi käytäntöön. Valmennus tarjosi seuraavia tuloksia Turvalle ja heidän vakuutusmyyjille:

– Lisääntyneet liidit ja uudet kaupat suoraan sosiaalisesta mediasta
– Vakuutusmyyjien omat verkostot ja näkyvyys ovat kasvaneet merkittävästi
– Konkreettinen toimintasuunnitelma ja mittarit oman toiminnan kehittämiseen
– Turvan näkyvyyden lisääntyminen kokonaisuutena sosiaalisessa mediassa

Haluaisitko kuulla lisää Social Selling -valmennuksista?

Täytä yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä:

9 + 12 =

Taneli Katila

Taneli Katila

Vastuualueet: Muotoile, Opi

Asiakaspalvelu
Ideal Digi Oy