Case Kotka-Kymin Seurakunta: Sosiaalisen median koulutukset

Seurakunta kehitti eri osastojensa sosiaalisen median markkinointia käytännönläheisten koulutusten avulla

Kotka-Kymin Seurakunta on kolmen seurakunnan yhdistymisen jälkeen muodostunut kokonaisuus. Seurakunnalla on useita Some-tilejä ja eri osastoilla on viestinnässä omat kanavat sekä tavoitteet. Seurakunta tarvitsi apua siihen, miten eri kanavia hyödynnetään eri osastoissa parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Ideal Digi tarttui haasteeseen ja räätälöi kokonaisuuden, jolla kehitettiin seurakunnan Some-markkinointia eri kanavissa käytännönläheisillä koulutuksilla.

Kotka-Kymin Seurakunta

Kotka–Kymin seurakunta on evankelis-luterilainen seurakunta Kotkan kaupungin alueella. Seurakunta muodostettiin vuoden 2017 alussa kolmesta seurakunnasta (Kotka, Kymi ja Langinkoski), jotka aikaisemmin muodostivat Kotka-Kymin seurakuntayhtymän. Seurakunta kuuluu Mikkelin hiippakuntaan.

Eri osastojen markkinoinnin kehittäminen ja Some-kanavien parhaiden käytäntöjen oppiminen

Kotka-Kymin Seurakunnalla on useita eri Some-tilejä eri osastojen käytössä. Esimerkiksi Nuorisotyön tavoitteet ja käytetyt kanavat eroavat merkittävästi seurakunnan yleisistä tiedotuskanavista. Seurakunta haluaa viestiä ja kommunikoida siten, että se puhuttelee eri kohderyhmiä parhaalla mahdollisella tavalla.

Ideal Digin tehtävänä oli suunnitella koulutuskokonaisuudet, joissa kehitettiin eri osastojen viestintää käytännönläheisten Case-harjoitusten. Lisäksi tavoitteena oli oppia eri kanavien erityispiirteet sekä parhaat käytännöt markkinoinnissa.

Ideal Digi räätälöi koulutuskokonaisuudet, jotka sisälsivät seuraavat teemat:

– Eri sosiaalisen median kanavien parhaat käytännöt markkinoinnissa ja viestinnässä seurakunnan näkökulmasta
– Viestintäsisältöjen ideointi ja kehittäminen eri kanaviin
– Kanavat, joihin keskityimme koulutuksessa: Facebook, Instagram ja Snapchat

Käytännönläheisissä lähikoulutuksissa markkinointia ja viestintää kehitettiin teorian sekä Case-harjoitusten avulla.

Miten sosiaalisen median koulutukset auttoivat Kotka-Kymin Seurakuntaa

Kotka-Kymin Seurakunnan eri osastojen työntekijät saivat konkreettisia ideoita ja suunnitelman viestinnän kehittämiseen Facebookissa, Instagramissa ja Snapchatissa. He oppivat millaisilla sisällöillä tuloksellista viestintää pitää eri kanavissa toteuttaa.

Koulutusten jälkeen he osaavat käyttää Facebookin, Instagramin ja Snapchatin edistyksellisiä ominaisuuksia seurakunnan viestinnän tarpeisiin. He ymmärtävät millaiset sisällöt toimivat eri kanavissa ja miten niitä mukautetaan eri kohderyhmiä varten sopiviksi.

Lisäksi seurakunta sai toimintamalleja, joilla he pystyvät kehittämään omaa markkinointia ja viestintää jatkossa itsenäisesti. Eri osastojen välinen yhteistyön kehittäminen ja työkalut suunnitelmalliseen sisällöntuotantoon auttavat tulevaisuudessa seurakuntaa kehittämään entistä tehokkaampaa viestintää sosiaalisen median kanavissa.

Haluatko kuulla lisää sosiaalisen median koulutuksista?

Täytä yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä:

8 + 9 =

Taneli Katila

Taneli Katila

Vastuualueet: Muotoile, Opi

Asiakaspalvelu
Ideal Digi Oy