Case Vantaan vanerikulma

 

älykkään Plywoodforce raportointijärjestelmän kehittäminen microsoft Power bi työkalulla yrityksen office 365 ympäristöön.
myynnin ja ostojen raportointi

Tavoitteena asiakaskohtaisen raportoinnin kehittäminen ja kysynnän ennustelmallien luonti

Myynnin ja ostojen raportointi on erittäin tärkeässä roolissa Vantaan vanerikulman liiketoiminnassa. Aikaisemmin heillä ei ollut tarkkaa tietoa asiakaskohtaisista myynneistä ja eri tuoteryhmien menekin arviointi perustui kokemukseen.

Yrityksen myynti- ja ostodata olivat lähtötilanteessa hieman hajallaan eri järjestelmissä, joten yhtenä kehityskohtana oli tuoda oleellinen data keskitetysti Microsoft 365 ympäristöön.

Tavoitteena oli helpottaa myynnin ja ostojen raportointia visuaalisten sekä automaattisesti päivittyvien Dashboardien avulla, jotka toimivat saumattomasti sekä tietokoneella että mobiilissa.

Projektissa kehitettiin Power BI järjestelmällä myynnin ja ostojen raportointia siten, että se täytti seuraavat tavoitteet: 1) Tarjoaa asiakaskohtaisen raportoinnin, 2) Tuottaa kysynnän ennustemallit eri nimikkeille, 3) Vastaa yritysasiakkaiden raportointivaatimuksiin.

Miten raportointijärjestelmä on auttanut Vanerikulmaa?

Raportointijärjestelmän kehityksellä on ollut merkittävä positiivinen vaikutus yrityksen liiketoimintaan.

Älykkään raportointijärjestelmän ansiosta Vantaan Vanerikulma pystyy seuraamaan tarkasti sekä ennakoimaan eri tuoteryhmien kysyntää ja tietää tarkasti asiakaskohtaisen myynnin eri ajankohtina, mikä tarjoaa merkittäviä kustannussäästöjä. Toimittajakohtaisten ostojen systemaattinen seuranta mahdollistaa jatkossa varastosaldojen optimoinnin sekä koko toimitusketjun toiminnan kehityksen.

Järjestelmään rakennettu liikennevalojärjestelmä auttaa ennakoimaan tuotteiden kysynnän heilahduksia sekä tunnistamaan tuoteryhmien menekin eri ajankohtina, mikä auttaa varastonhallintaa merkittävästi.

Mitä teimme käytännössä?

 

Projektin kohokohdat

Datan käsittely ja manipulointi

 Yrityksen nykyisen datan keräys ja jalostus eri järjestelmistä raportoinnin mahdollistamiseksi sekä datalähtöisten prosessien jatkokehitys.

Asiakaskohtaisen raportoinnin kehittäminen

Nyt Vantaan vanerikulma pystyy helposti seuramaan asiakaskohtaista myyntiä ja ostoja visuaalisten raportointinäkymien avulla Power BI ohjelmalla.

Kysynnän ennustemallien luominen

TLiikennevalojärjestelmän ansiosta Vanerikulma pystyy ennakoimaan eri tuoteryhmien kysyntää visuaalisesti yksinkertaisen raportointinäkymän avulla.

Asiakkaiden rarportointivaatimuksiin vastaaminen

Vanerikulman edistyksellinen järjestelmä pystyy vastaamaan nyt ja tulevaisuudessa asiakkaiden tiukentuviin raportointivaatimuksiin.

Asiakkaat

Menestysyritysten kumppani

Asiakaspalvelu
Ideal Digi Oy