Case Kitusen kievari

 

asiakkuudenhallinnan tehostaminen ja motellin käyttöasteen kasvattaminen
DIgitaalisten ratkaisujen käyttöönotto ja räätälöinti

Asiakassuhteiden vahvistaminen ja turhien työvaiheiden poistaminen

Kitusen kievarin nykyisessä liiketoimintaympäristössä oli kriittistä kehittää uusia digitaalisia ratkaisuja asiakasrajapintaan, jotta varmistamme yrityksen kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa. Yrityksessä ei vielä juurikaan oltu otettu käyttöön toimintaa tehostavia digitaalisia järjestelmiä.

Kitusen kievari tarvitsi käyttöön uusia ratkaisuja asiakkuudenhallintaan, asiakaspalveluun sekä sähköiseen varausjärjestelmään liittyen. Asiakkkuudenhallinta– ja asiakaspalvelujärjestelmän kehityksen avulla pystymme vahvistamaan asiakassuhteitamme merkittävästi kilpaillulla toimialalla sekä tehostamaan toimintaamme turhia työvaiheita poistamalla, mikä tarjoaa merkittäviä kustannussäästöjä nyt ja tulevaisuudessa.

Kehitetty sähköinen ajanvarausjärjestelmä puolestaan auttaa meitä tavoittamaan täysin uusia kohderyhmiä, joille digitaaliset kanavat ovat ainoa väylä majoitusvarausten tekemisessä. 

Projektissa kehitettiin Kitusen kievarille myös konkreettinen markkinointistrategia, jotta kuluttajat löytävät uusien kehitettävien digitaalisten järjestelmien tarjoamat hyödyt. Kehitettävän markkinointistrategian ansiosta tunnistimme, miten ja millaisella viestinnällä jalkautamme markkinointia eri kanavissa.

Mitä vaikutuksia projektilla oli Kitusen kievarin liiketoimintaan?

Motellin sähköinen varausjärjestelmä on suuri apu asiakaspalvelutilanteessa sekä antaa asiakkaalle mahdollisuuden tehdä varaus itsenäisesti verkossa ympäri vuorokauden. Tämä myös mahdollistaa heidän näkyvyytensä sähköisissä kanavissa.

Asiakkuudenhallintaan kehitetty työkalu mahdollistaa seurannan asiakkaiden mielenkiinnon kohteisiin, ja tätä hyödyntäen pystymme reagoimaan herkemmin mahdollisiin trendeihin mitä asiakkaat odottavat.

Tällä pystymme myös ilahduttamaan asiakasta, vaikka hänen syntymäpäivänänsä. Voimme yksilöidysti lähettää sähköpostilla tai tekstiviestillä räätälöityjä etuja asiakkaillemme.

Lisäksi uusi kehitetty markkinointistrategia selkeytti markkinointiamme ja pystymme jatkossa tekemään suunnitelmallisempaa sisältöä eri kanaviin, joka puhuttelee erilaisia asiakaspersooniamme.

Projektissa kehitettyjen asioiden ansiosta Kitusen kievari on entistä kilpailukykyisempi yritys.

 

Mitä teimme käytännössä? 

Projektin kohokohdat

Asiakkuudenhallinnan tehostaminen

Asiakkuudenhallintajärjestelmän käyttöönotto ja räätälöinti, jonka avulla saatiin kustannussäästöjä turhia työvaiheita poistamalla ja samalla asiakassuhteet kehittyivät positiivisesti..

Motellin käyttöasteen nostaminen

Sähköisen ajanvarausjärjestelmän käyttöönotto ja integrointi eri varaussivustoille motellin käyttöasteen nostamiseksi.

Kanta-asiakasohjelman uudistaminen
Kehitimme uudistetutun kanta-asiakasohjelman, jonka hallinta tapahtuu uudessa asiakkuudenhallintajärjestelmässä.
Kohdennetun viestinnän kehittäminen

Luotiin markkinointistrategia ja kanta-asiakasohjelma, joiden avulla digitaaliset järjestelmien hyödyt saadaan viestittyä eri asiakasryhmille tehokkaasti eri kanavissa.  

Asiakkaat

Menestysyritysten kumppani

Asiakaspalvelu
Ideal Digi Oy