Product added to your WishlistView Wishlist

Miten yritysten digitalisaatio muokkaa  tulevaisuutta? Liiketoimintaprosessien oikeaoppinen digitalisointi avaa valtavan mahdollisuuden uudenlaisen arvon luomiseen ja kaappaamiseen. Kuitenkin se sisältää myös omat riskinsä. Viime vuonna Tom Goodwin kirjoitti digitalisaation vaikutuksista TedCrunh:in artikelissa osuvasti:

“Uber, the world’s largest taxi company, owns no vehicles. Facebook, the world’s most popular media owner, creates no content. Alibaba, the most valuable retailer, has no inventory. And Airbnb, the world’s largest accommodation provider, owns no real estate.”

Lausuman todenperäisyydestä voidaan keskustella, onko kyseessä uusi trendi vai mukautuvatko yritykset vain uudenlaisiin olosuhteisiin? Teknologia on aina muokannut ja muuttanut toimialoja, painokoneista ja ensimmäisen teollisen vallankumouksen höyrymoottoreista alkaen. Teknologian vaikutuksista liiketoimintaan ei ole epäilystäkään, mutta digitalisaation aiheuttama muutos on harvinaisen monimutkainen, sillä on merkittäviä vaikutuksia työmarkkinoihin ja se tapahtuu ennennäkemättömän nopeasti.

Yritysjohtajat eri toimialoilla pähkäilevät, miten digitaalisen transformaation aiheuttamat strategiset vaikutukset näkyvät organisaatioissa ja toimialojen ekosysteemeissä. Yritysten digitalisaatio muokkaa koko toimialan arvoketjua, muuttaen koko liiketoiminnan luonteen.

“Yritysten digitalisaatio muokkaa koko toimialan arvoketjua, muuttaen koko liiketoiminnan luonteen.”

Uusien teknologia-alustojen nousu sekä saatavilla olevan hyödyllisen datan määrä kiihdyttävät ja vahvistavat digitaalisten teknologioiden vaikutuksia. Tämä muutos häiritsee olemassa olevien yritysten liiketoimintamalleja, pakottaen niitä muuttamaan toimintatapojaan selviytyäkseen. Samaan aikaan pienet ja ketterät kilpailijat, jotka omaksuvat digitalisaation mahdollisuudet nopeammin menestyvät todennäköisemmin.

Yritysten digitalisaatio pakottaa organisaatioita miettimään uudestaan rakenteita, työntekijöiden osaamista, rekrytointia sekä uusia liiketoimintamalleja tukevan datan hyödyntämistä. Yritysten tulee harkita, miten hoitaa olemassa olevia suhteita ja miten muodostaa uusia suhteita ekosysteemissa ja sen ulkopuolella. Asiakkaiden odotukset ovat muuttuneet nopeasti ja yritysten pitää keskittyä luottamuksen rakentamiseen entistä enemmän.

Yritysten digitalisaatiolla on taloudellisten vaikutusten lisäksi myös sosiaalinen ulottuvuus. Jatkuva ja nopea teknologinen kehitys muuttaa nykyisissä työtehtävissä tarvittavia taitoja, luo kokonaan uusia työtehtäviä sekä tekee osasta työtehtävistä turhia. Yritykset, jotka tarttuvat muutoksen mahdollisuuteen nopeasti ovat voittajia.

Elämme erittäin jännittäviä aikoja. Digitalisaatio on yksi kaikkien aikojen merkittävimmistä perustavanlaatuisista muutoksista liiketoimintaympäristössä. yritysten digitalisaatio tarjoaa johtaville yrityksille mahdollisuuden muokata tulevaisuutta. Samaan aikaan se luo paineita, että muutoksesta seuraa positiivisia vaikutuksia niin taloudellisesti kuin sosiaalisestikin.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Vastaan Ideal Digin Opi ja Muotoile -liiketoiminnoista.

Miten yritysten digitalisaatio muokkaa tulevaisuutta?

- taneli.katila