Product added to your WishlistView Wishlist

Yritykset investoivat kalliisiin digitaalisiin teknologioihin pysyäkseen kilpailussa mukana muuttuneilla markkinoilla. Usein nämä investoinnit suunnataan myyntiin, markkinointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen. Usein yritykset jättävät toimitusketjun vähemmälle huomiolle. Kuitenkin, toimitusketjun digitalisointi auttaa yrityksiä säästämään aikaa, rahaa ja resursseja. Tässä blogissa tuon esille näkökulmia, miksi toimitusketjun kehittäminen kannattaa ottaa tosissaan. 

Lähtökohtaisesti toimitusketjun digitalisointi tarkoittaa hankinnan, laskutuksen, hyväksyntä kierrosten ja maksukäytäntöjen ym. muuttamista sähköisiksi. Paras käytäntö on hyödyntää pilvipalveluita edellä mainittujen toimenpiteiden toteuttamisessa. Tämän avulla työntekijät voivat turvallisesti päästä käsiksi toimitusten historiatietoihin ja lähettää esimerkiksi maksukehoituksia mistä ja milloin tahansa.

Tämän lisäksi toimitusketjun digitalisointi tarjoaa moni muita hyötyjä, mitkä säästävät rahaa ja aikaa. Tutkimuksen mukaan yritykset voivat säästää jo  e-laskutuksella huomattavia summia, koska se lisää tehokkuuttaa sekä tekee usein turhista hyväksyntäjärjestelmistä tarpeettomia.

Toimitusketjun digitalisointi lisää luottamusta

Suhteiden merkitystä toimitusketjussa ei saa aliarvoida. Viime vuosina yli 90 päivää myöhässä olevien laskujen määrä on kasvanut yli 10 prosentilla. Tämä heikentää suhteita ja johtaa usein toimittajien vaihtamiseen. Toimittajasuhteiden ylläpitämiseksi yritysten on maksettava laskut ajallaan jopa etuajassa. Digitaaliset maksutavat tekevät ajoissa maksamisesta paljon vaivattomampaa ja laskut tulevat maksettua säännöllisesti ajallaan. Tämä taas lisää luottamusta toimittajasuhteissa, pienentää toimittajien vaihtuvuutta sekä hankinnan resurssit voidaan käyttää järkevämmin.

Tietojen säilyttäminen ja turvallisuus

Digitaalisen toimitusketjun tiedot kaikista vuorovaikutuksista voidaan tallentaa myöhempää käyttöä varten. Tämä säästää huomattavasti aikaa ja rahaa esimerkiksi maksutodistusten etsimiseltä. Oikein käytettynä data tarjoaa mahdollisuuden analysoida yrityksen vahvuuksia ja heikkouksia sekä arvioida toimittajasuhteita. Esimerkiksi historiatiedot yrityksen maksusuoritusten käsittelyprosesseista voivat auttaa paikantamaan ja korjaamaan järjestelmän pullonkaulat. Lisäksi pilvessä olevat digitaaliset järjestelmät pitävät tärkeät tiedot paremmin suojassa kuin kansiot toimistossa.

Kestävä kehitys

Toimitusketjun digitalisointi on myös ympäristöystävällista. Digitalisaatio säästää sekä rahaa että pienentää yrityksen jättämää hiilijalanjälkeä vähentämällä paperilaskuja ja muuttamalla toiminnot sähköisiksi. Toimitusketjun ympäristöystävällisyyttä voi lisätä monella tavalla, mutta toimintojen digitalisointi säästää varmasti myös rahaa ja aikaa. Kestävän kehityksen huomiointi toimitusketjun kehittämisessä parantaa myös yrityksen mainetta eri sidosryhmien silmissä.

Lopuksi

Toimitusketjun digitalisointi säästää aikaa ja rahaa, parantaa toimittajasuhteita ja tietoturvaa sekä vähentää yrityksen aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Toimintojen digitalisointi on askel oikeaan suuntaan. Teknologia kehittyy valtavaa vauhtia ja tulee koko ajan vahvemmin osaksi elämäämme. Yritykset, jotka omaksuvat digitalisaation mahdollisuudet ajoissa ovat voittajia.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Vastaan Ideal Digin Opi ja Muotoile -liiketoiminnoista.

Toimitusketjun digitalisointi tarjoaa monia hyötyjä

- taneli.katila