Product added to your WishlistView Wishlist

Ideal Digi Oy:n rekisteriseloste

Tällä sivulla on rekisteriseloste

Ideal Digi Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Päivitetty 28.1.2017.

1. Rekisterinpitäjä

Ideal Digi Oy (Y-tunnus 2719382-6)
Åkerlundinkatu 11, 33100 Tampere
puh. 050 5233 154

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Eero Lahtinen
Puh. 050 5233 154

3. Rekisterin nimi sekä rekisteröidyt

Ideal Digi Oy:n asiakasrekisteri, johon on merkitty asiakastiedot. Rekisteröinnin perusteena on sopimussuhde Ideal Digi Oy:n kanssa tai Ideal Digi Oy:n tuottamien palvelujen käyttäminen.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteritietoja voidaan käyttää Ideal Digi Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden (jäljempänä yhdessä Ideal Digi Oy) ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä markkinatutkimukseen ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisteritietoja voidaan käyttää Ideal Digi Oy:n ja asiakkaan väliseen markkinointiin (ml. sähköinen suoramarkkinointi) ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Markkinointi voi koskea myös Ideal Digi Oy:n kumppaneiden tuotteita tai palveluita. Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

Asiakkaan ottaessa yhteyttä asiakaspalveluun puhelut voidaan nauhoittaa ja muu viestintä, kuten sähköposti- tai tekstiviestit tallentaa. Nauhoitettua tai muuten tallennettua viestintää voidaan käyttää asiakaspalvelutapahtumien todentamiseen ja asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen. Tallenteet tuhotaan, kun niitä ei enää tarvita edellä mainittuihin tarkoituksiin. Ainoastaan asiakastietojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt käsittelevät tallennettua viestintää.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

•Yrityksen yhteyshenkilön ja käyttäjien tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä tehtävä ja asema yrityksessä)
• Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilatut palvelut, sopimussuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärä, palveluiden avaus- ja irtisanomispäivämäärät, tilauksen arvo, tilaus- ja toimituspäivä, peruutus- ja palautustiedot
• Asiakashistoria kuten palvelumuutokset, asiakkaan yhteydenotot, tarjous-, tilaus- ja sopimustiedot
• Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
• Asiakaspuheluiden nauhoitus ja muun asiakaspalvelutilanteeseen liittyvän viestinnän tallennus
• Laskutustapatieto, laskutusyhteystiedot ja muut laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
• Asiakkaan itsensä antamat tai muutoin asiakkaan suostumuksella kerätyt lisätiedot (esim. asiakaskyselypalautteet, asiakkaan mielenkiinnon kohteet)
• Eri palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän ja palvelu- ja sisältökäytön käyttö- ja asiointitiedot (esim. palvelun ominaisuuksien käyttö-, haku- ja selaustiedot)
• Rekisterin sisältämistä tiedoista koostetut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta relevantit asiakasta koskevat tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Markkinointirekisterin tiedot saadaan asiakassuhteen kautta, Ideal Digi Oy:n verkkosivuilta (yhteydenottolomakkeet, materiaalilataukset), Ideal Digi Oy:n tapahtumiin ilmoittautumisista, sekä yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Ideal Digi Oy voi luovuttaa rekisteritietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tietojen käsittelyn teknisen tai operatiivisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita Ideal Digi Oy:n alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Ideal Digi Oy voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tällöinkin Ideal Digi Oy huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. Tietojen poistaminen rekisteristä

Asiakassuhteen päätyttyä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Ideal Digi Oy
Åkerlundinkatu 11
33100 Tampere

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Ideal Digi Oy:n asiakasrekisterin rekisteritietoja.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä Ideal Digi Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, missä rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

11. Evästeiden käyttö

Evästeet ovat pieniä käyttäjän tietokoneen kovalevylle tallennettavia tiedostoja. Evästeet helpottavat navigointia internetsivuillamme ja lisäävät käyttäjäystävällisyyttä. Internet-sivumme käyttävät evästeitä valintojesi muistamiseksi.

Evästeitä voidaan käyttää myös sen toteamiseen, onko tietokoneeltasi jo aiemmin ollut yhteys sivuillemme. Tällöin tunnistetaan vain tietokoneellasi oleva evästys. Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP-osoite eli mistä internetosoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan. Tiedot eivät kerro käyttäjän nimeä tai muita henkilökohtaisia tietoja eikä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Jos käytät internetsivujamme, hyväksyt evästeiden käytön ja tallentamisen tietokoneellesi. Useimmat selainohjelmat hyväksyvät evästeet automaattisesti. Kävijänä sinulla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimesi asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Siinä tapauksessa hyväksyt, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Ideal Digi Oy:n markkinointirekisteri

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Päivitetty 28.1.2017.

1. Rekisterinpitäjä

Ideal Digi Oy (Y-tunnus 2719382-6)
Åkerlundinkatu 11, 33100 Tampere
puh. 050 5233 154

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Eero Lahtinen
Puh. 050 5233 154

3. Rekisterin nimi sekä rekisteröidyt

Ideal Digi Oy:n markkinointirekisteri, jossa rekisteröinnin perusteena on henkilötietojen hallinnointi suoramarkkinoinnin toimenpiteitä varten eri kanavissa.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Ideal Digi Oy:n markkinointirekisteriä käytetään Ideal Digi Oy:n tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien suoramarkkinointiin ja näihin rinnastettaviin toimiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Nimi
Organisaatio ja asema
Organisaation osoitetiedot
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Henkilön luovuttamat muut tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Markkinointirekisterin tiedot saadaan asiakassuhteen kautta, Ideal Digi Oy:n verkkosivuilta (yhteydenottolomakkeet, materiaalilataukset), Ideal Digi Oy:n tapahtumiin ilmoittautumisista, sekä yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Ideal Digi Oy voi luovuttaa rekisteritietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tietojen käsittelyn teknisen tai operatiivisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita Ideal Digi Oy:n alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Ideal Digi Oy voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tällöinkin Ideal Digi Oy huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. Tietojen poistaminen rekisteristä

Asiakassuhteen päätyttyä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Ideal Digi Oy
Åkerlundinkatu 11
33100 Tampere

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Ideal Digi Oy:n markkinointirekisterin rekisteritietoja.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä Ideal Digi Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, missä rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

11. Evästeiden käyttö

Evästeet ovat pieniä käyttäjän tietokoneen kovalevylle tallennettavia tiedostoja. Evästeet helpottavat navigointia internetsivuillamme ja lisäävät käyttäjäystävällisyyttä. Internet-sivumme käyttävät evästeitä valintojesi muistamiseksi.

Evästeitä voidaan käyttää myös sen toteamiseen, onko tietokoneeltasi jo aiemmin ollut yhteys sivuillemme. Tällöin tunnistetaan vain tietokoneellasi oleva evästys. Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP-osoite eli mistä internetosoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan. Tiedot eivät kerro käyttäjän nimeä tai muita henkilökohtaisia tietoja eikä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Jos käytät internetsivujamme, hyväksyt evästeiden käytön ja tallentamisen tietokoneellesi. Useimmat selainohjelmat hyväksyvät evästeet automaattisesti. Kävijänä sinulla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimesi asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Siinä tapauksessa hyväksyt, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Ideal Digi Oy:n rekrytointimarkkinointirekisteri

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Päivitetty 28.1.2017

1. Rekisterinpitäjä

Ideal Digi Oy (Y-tunnus 2719382-6)
Åkerlundinkatu 11, 33100 Tampere
puh. 050 5233 154

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Eero Lahtinen
Puh. 050 5233 154

3. Rekisterin nimi sekä rekisteröidyt

Ideal Digi Oy:n rekrytointimarkkinointirekisteri, jossa rekisteröinnin perusteena on henkilötietojen hallinnointi rekrytointimarkkinoinnin toimenpiteitä varten eri kanavissa.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Ideal Digi Oy:n rekrytointimarkkinointirekisteriä käytetään Ideal Digi Oy:n avoimien työpaikkojen suoramarkkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilön itsensä ilmoittamat:

Etunimi
Sukunimi
Sähköpostiosoite

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri sisältää ainoastaan henkilön itsensä luovuttamat tiedot, jotka hän on syöttänyt Ideal Digi Oy:n verkkosivuilla olevaan lomakkeeseen.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Ideal Digi Oy voi luovuttaa rekisteritietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tietojen käsittelyn teknisen tai operatiivisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita Ideal Digi Oy:n alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Ideal Digi Oy voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tällöinkin Ideal Digi Oy huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. Tietojen poistaminen rekisteristä

Asiakassuhteen päätyttyä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Ideal Digi Oy
Åkerlundinkatu 11
33100 Tampere

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Ideal Digi Oy:n rekrytointimarkkinointirekisterin rekisteritietoja.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä Ideal Digi Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, missä rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

11. Evästeiden käyttö

Evästeet ovat pieniä käyttäjän tietokoneen kovalevylle tallennettavia tiedostoja. Evästeet helpottavat navigointia internetsivuillamme ja lisäävät käyttäjäystävällisyyttä. Internet-sivumme käyttävät evästeitä valintojesi muistamiseksi.

Evästeitä voidaan käyttää myös sen toteamiseen, onko tietokoneeltasi jo aiemmin ollut yhteys sivuillemme. Tällöin tunnistetaan vain tietokoneellasi oleva evästys. Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP-osoite eli mistä internetosoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan. Tiedot eivät kerro käyttäjän nimeä tai muita henkilökohtaisia tietoja eikä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Jos käytät internetsivujamme, hyväksyt evästeiden käytön ja tallentamisen tietokoneellesi. Useimmat selainohjelmat hyväksyvät evästeet automaattisesti. Kävijänä sinulla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimesi asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Siinä tapauksessa hyväksyt, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Ideal Digi Oy:n rekrytointirekisteri

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Päivitetty 28.1.2017

1. Rekisterinpitäjä

Ideal Digi Oy (Y-tunnus 2719382-6)
Åkerlundinkatu 11, 33100 Tampere
puh. 050 5233 154

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Eero Lahtinen
Puh. 050 5233 154

3. Rekisterin nimi sekä rekisteröidyt

Ideal Digi Oy:n rekrytointirekisteri, jossa rekisteröinnin perusteena on henkilötietojen hallinnointi rekrytoinnin toimenpiteitä varten eri kanavissa.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoitus on käsitellä ja säilyttää Ideal Digi Oy:n vastaanottamia työpaikkahakemuksia. Hakija voi osoittaa hakemuksen haluamaansa työtehtävään tai jättää avoimen hakemuksen.

Työnhakijan antamia tietoja säilytetään rekisterissä kahden (2) vuoden ajan, ja niihin voidaan palata myöhempien hakujen yhteydessä. Hakijatietoja säilytetään luottamuksellisesti ja ne ovat saatavilla vain rekrytointiprosessiin osallistuville.

5. Rekisterin tietosisältö

Hakijan perustiedot (nimi, yhteystiedot)
Hakijan koulutus- ja työkokemustiedot
Hakijan toivomukset tulevasta työtehtävästä
Hakijan kokemus- ja osaamisprofiilia kuvaavat tiedot
Hakijan vapaamuotoisesti kirjoittamat lisätiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Työnhakijat itse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Ideal Digi Oy voi luovuttaa rekisteritietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tietojen käsittelyn teknisen tai operatiivisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita Ideal Digi Oy:n alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Ideal Digi Oy voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tällöinkin Ideal Digi Oy huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. Tietojen poistaminen rekisteristä

Asiakassuhteen päätyttyä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Ideal Digi Oy
Åkerlundinkatu 11
33100 Tampere

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Ideal Digi Oy:n rekrytointirekisterin rekisteritietoja.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä Ideal Digi Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, missä rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

11. Evästeiden käyttö

Evästeet ovat pieniä käyttäjän tietokoneen kovalevylle tallennettavia tiedostoja. Evästeet helpottavat navigointia internetsivuillamme ja lisäävät käyttäjäystävällisyyttä. Internet-sivumme käyttävät evästeitä valintojesi muistamiseksi.

Evästeitä voidaan käyttää myös sen toteamiseen, onko tietokoneeltasi jo aiemmin ollut yhteys sivuillemme. Tällöin tunnistetaan vain tietokoneellasi oleva evästys. Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP-osoite eli mistä internetosoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan. Tiedot eivät kerro käyttäjän nimeä tai muita henkilökohtaisia tietoja eikä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Jos käytät internetsivujamme, hyväksyt evästeiden käytön ja tallentamisen tietokoneellesi. Useimmat selainohjelmat hyväksyvät evästeet automaattisesti. Kävijänä sinulla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimesi asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Siinä tapauksessa hyväksyt, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.