Ideal Digi Oy:n rekisteriseloste

Tällä sivulla on rekisteriseloste

Ideal Digi Oy tuotteita ja palveluja koskevat henkilötietojen suojaperiaatteet

Yksityisyytesi on meille tärkeä

Voimassa 24.5.2018 lähtien

Me Ideal Digi Oy:llä ymmärrämme, että yksityisyyden suoja on tärkeää asiakkaillemme. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja turvaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä. Asiakkaamme uskovat käsiimme heidän luottamuksellisia tietojaan ja olemme velvollisia toimimaan tämän luottamuksen mukaisesti joka päivä.

Tässä Tietosuojalausunnossa

Osoitamme kuinka suojaamme ja kunnioitamme yksityisyyttäsi,
Kerromme kuinka keräämme, käytämme ja suojaamme henkilötietojasi, sekä
Autamme sinua ymmärtämään kuinka henkilötietojasi kerätään ja käytetään sekä mitä oikeuksia sinulla on.

Noudatamme henkilötietojesi käsittelyssä Suomen lainsäädäntöä ja Euroopan tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.

Tietosuojalausuntoa sovelletaan, kun käytät tuotteitamme ja palveluitamme tai vierailet verkkosivuillamme. Tietosuojalausuntoa ei sovelleta muiden yhtiöiden tarjoamiin palveluihin tai verkkosivuihin, vaikka pääsy näihin palveluihin tapahtuisi Ideal Digi Oy:n palveluiden kautta.

Kuinka keräämme henkilötietojasi?

Ideal Digi Oy tarjoaa monenlaisia Palveluita.  Keräämämme henkilötiedot riippuvat Palveluista, joita käytät, tilaat tai ostat ja siitä mitä tietoja toimitat meille tässä yhteydessä tai muutoin kirjautuessasi tarjoamaamme Palveluun.

Keräämme henkilötietoja, jotka:

Sinä annat asioidessasi kanssamme esimerkiksi silloin kun ostat Palveluitamme tai kirjaudut Palveluihimme, tilaat uutiskirjeemme tai olet meihin yhteydessä.   

Syntyvät Palvelun käytön yhteydessä, lain sallimissa rajoissa esimerkiksi silloin palveluamme.

Saamme muista lähteistä kuten muilta palveluntarjoajilta tai julkisesti saatavilla olevista rekistereistä esim. väestörekisterikeskuksesta tai Postin rekistereistä.

Henkilötietojen luovuttaminen Ideal Digi Oy:lle ei ole pakollista, mutta mikäli päätät olla luovuttamatta henkilötietojasi, emme välttämättä voi tarjota sinulle Palveluitamme.

Mitä tietoa keräämme?

Keräämme seuraavan tyyppisiä henkilötietoja:

 • Perustiedot kuten nimi ja yhteystiedot;
 • Demografiatiedot kuten ikä, syntymäaika, sukupuoli ja äidinkieli;
 • Asiakkuuteen liittyvät tiedot kuten Palvelua ja tilauksia koskevat tiedot, laskutus-, luotto- ja maksutiedot, markkinointiluvat ja –kiellot, asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvät tallenteet kuten puhelut asiakaspalveluun;
 • Muut Palvelun käyttöä kuvaavat tiedot kuten evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla internet- ja mobiiliselailun ja mobiilisovelluksen käytön yhteydessä kerättävät tiedot;
 • Asiakkaan ja käyttäjän tunnistamiseen ja rekisteröitymiseen liittyvät tiedot kuten käyttäjätilin hallinnoinnissa tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat;
 • Muut suostumuksellasi kerättävät, suostumuksen pyytämisen yhteydessä tarkemmin määritellyt tiedot.

Seuraavat kumppanimme toimivat henkilötietojesi käsittelijöinä:

Palvelun tyyppi Palvelu Henkilökohtaiset tiedot
Analytiikka Google Analytics with anonymized IP Evästeet ja käyttödata
Yhteydenotto käyttäjään Mailing List or Newsletter Sähköpostiosoite
Hosting ja backend infrastruktuuri Amazon Web Services Monenlaista dataa kuten eritelty tässä tietosuojadokumentissa.
Cloudways Monenlaista dataa kuten eritelty tässä tietosuojadokumentissa.
Infrastruktuurin valvonta New Relic Monenlaista dataa kuten eritelty tässä tietosuojadokumentissa.
Vuorovaikutus ulkoisten sosiaalisten verkostojen ja foorumien kanssa Twitter Tweet button and social widgets Evästeet ja käyttödata
Facebook Like button and social widgets Evästeet ja käyttödata
Instagram Follow button and social widgets Evästeet ja käyttödata
Whatsapp Follow button and social widgets Evästeet ja käyttödata
Google+ +1 button and social widgets Evästeet ja käyttödata
Käyttäjätietokannan hallinta Amazon Web Services Monenlaista dataa kuten eritelty tässä tietosuojadokumentissa.
Cloudways Monenlaista dataa kuten eritelty tässä tietosuojadokumentissa.
Mailchimp Monenlaista dataa kuten eritelty tässä tietosuojadokumentissa.

 

Ideal Digi Oy käsittelee lasten henkilötietoja lain sallimassa laajuudessa silloin kun se on kyseisessä tilanteessa asianmukaista. Ideal Digi Oy pyrkii kohtuullisin toimenpitein varmistamaan ja todentamaan sen, että lapsen huoltaja on suostunut henkilötietojen käsittelyyn ottaen huomioon käytettävissä oleva teknologia ja käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle.

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin. Yksi tai useampi tarkoitus voi päteä samanaikaisesti.

 • Tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen Henkilötietojasi voidaan käyttää pyyntöihisi ja kysymyksiisi vastaamiseen, tekemiesi tilausten hallinnointiin sekä sopimusten täytäntöönpanoon ja muiden vastaavien velvoitteiden täyttämiseen. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös tuotteiden ja palveluiden toteuttamiseen, käyttäjien tunnistamiseen ja tietoturvasta huolehtimiseen sekä tuotteiden ja palveluiden väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan.
 • Tilit Jotkut palvelumme edellyttävät käyttäjätiliä voidaksemme varmistua oikeiden tietojen näyttämisestä oikealle henkilölle. Lisätietoja käyttäjätiliisi liittyvästä henkilötietojen käsittelystä saat käyttäjätiliemme tietosuojaselosteesta.
 • Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja hallinta Henkilötietojasi voidaan käyttää Ideal Digi Oy:n tuotteiden, palveluiden sekä myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen ja hallintaan. Voimme yhdistää eri tuotteiden ja palveluiden yhteydessä kerättyjä tietoja siltä osin, kuin tiedot on kerätty samaan käyttötarkoitukseen ja voimme tehdä tilastoja tuotteiden ja palveluiden kehittämisen edellyttämässä laajuudessa.
 • Asiakasviestintä Henkilötietojasi voidaan käyttää asiakasviestintään, esimerkiksi lähettääksemme sinulle tuotteitamme ja palveluitamme koskevia ilmoituksia ja ollaksemme yhteydessä sinuun asiakaspalveluun tai tuotteisiin ja palveluihimme liittyvissä asioissa.
 • Markkinointi ja suositusten tekeminen Henkilötietojasi voidaan käyttää tehdäksemme tuotteistamme ja palveluistamme henkilökohtaisempia ja kohdennetumpia, esimerkiksi tekemällä suosituksia ja näyttämällä sinulle kohdennettuja sisältöjä palveluissamme. Henkilötietojasi voidaan käyttää lain sallimissa rajoissa Ideal Digi Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä asiakastyytyväisyyskyselyihin ja tutkimuksiin.

Luovutammeko henkilötietoja?

Voimme luovuttaa henkilötietojasi:

Ideal Digi Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille sovellettavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa. Konserniyhtiömme voivat käyttää henkilötietojasi tässä lausunnossa määriteltyihin tarkoituksiin mukaan lukien markkinoidakseen tuotteitaan tai palveluitaan sinulle.  

Ideal Digi Oy:n puolesta toimiville alihankkijoille, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme antamamme toimeksiannon perusteella. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen. Käyttäessämme alihankkijoita huolehdimme asianmukaisella tavalla siitä, että käsittely tapahtuu Tietosuojalausunnon mukaisesti.

Henkilötietoja puolestamme käsittelevät kumppanit voivat olla sijoittautuneet Suomen, Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Huolehdimme tällöinkin lainsäädännön edellyttämällä tavalla siitä, että henkilötietosi säilyvät edelleen suojattuina.

Yhteystietopalveluille. Luovutamme henkilötietosi (kuten nimi, puhelinnumero ja osoite) julkaistavaksi julkisissa yhteystietopalveluissa (sähköiset hakemistopalvelut tai puhelinluettelo) lain edellyttämällä tavalla. Sinulla on halutessasi oikeus kieltää tietojesi julkaiseminen tällä tavoin.

Muille kolmansille osapuolille suostumuksellasi, joka on voitu saada esimerkiksi tietyn palvelun yhteydessä.   

Voimme luovuttaa tietojasi myös:

Oikeuskäsittelyyn liittyen tai viranomaisen pyynnöstä sovellettavan lain perusteella tai tuomioistuimen määräyksellä oikeudenkäynnin tai viranomaisprosessin yhteydessä. Tuomioistuimen päätöksen perusteella henkilötietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi tekijänoikeuden haltijalle tai tämän edustajalle.

Voimme myös luovuttaa tietoja toimivaltaiselle viranomaiselle, esimerkiksi poliisille tai hätäkeskusviranomaiselle, lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa etukäteen määritellyn menettelytavan mukaisesti.

Lainsäädännön edellyttämissä tai sallimissa tilanteissa.

Liiketoimintajärjestelyissä kuten sulautumisten ja erilaisten liiketoimintakauppojen tai -siirtojen yhteydessä.

Voimme myös käsitellä anonymisoitua tai tilastollista tietoa, jota ei ole mahdollista yhdistää sinuun henkilönä. Tällaista tietoa voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös muihin kuin Tietosuojalausunnossa kuvattuihin käyttötarkoituksiin.

Miten huolehdimme lasten yksityisyyden suojasta?

Ideal Digi Oy:n tuotteet ja palvelut ovat tyypillisesti tarkoitettu kaikille yleisöille. Ideal Digi Oy ei tietoisesti kerää tietoa alle 16 vuotiaista lapsista ilman heidän vanhempiensa tai huoltajiensa suostumusta. Julkaisemme Internet-palveluiden turvalliseen käyttöön liittyviä ohjeita verkkosivuillamme.

Miten huolehdimme tietojen ajantasaisuudesta?

Pyrimme kohtuullisin keinoin pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeellisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Jotkin Ideal Digi Oy:n tuotteet ja palvelut antavat käyttäjän itse hallinnoida keräämiämme henkilötietoja. Kehotamme sinua aika ajoin tarkistamaan tietojesi ajantasaisuuden tällaisia työkaluja käyttäen. Huomioi, että on sinun vastuullasi päivittää meille antamasi henkilötiedot, mikäli niissä tapahtuu jotain muutoksia.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen Tietosuojalausunnossa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä.  Anonymisoidun tiedon säilyttämiseen ei kohdistu vastaavia rajoituksia.

Emme säilytä vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja. Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötiedot ja muut asiakastiedot ovat ajan tasalla ja oikeasisältöisiä.

Mitä teemme suojataksemme henkilötietojasi?

Kiinnitämme erityistä huomiota tietosuojaan ja tietoturvaan tuotteidemme ja palveluidemme suunnittelussa ja tuottamisessa. Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtivat siihen erikseen nimetyt henkilöt. Sisäisiä tietosuojaa ja tietoturvaa koskevia ohjeistuksiamme toteutetaan muun muassa proaktiivisen ja reaktiivisen riskienhallinnan keinoin, huomioimalla tietosuoja- ja tietoturva tuotteidemme ja palveluidemme suunnittelussa, kouluttamalla henkilöstöämme ja tarkastamalla tuotteidemme ja palveluidemme vaatimusten mukaisuutta. Huolehdimme asianmukaisesti tietoliikenneturvallisuuteen, laite- ja muiden vastaavien tilojen turvallisuuteen, tietojen häviämiseen liittyvistä ja muista vastaavista riskeistä ottaen huomioon riskin todennäköisyys ja suojattavan tiedon luonne. Rajoitamme pääsyn henkilötietoja sisältäviin tietokantoihin ainoastaan valtuutetuille henkilöille, joilla on oikeutettu tarve käsitellä kyseessä olevia henkilötietoja.

Miten käytämme evästeitä ja Web Beaconeita?

Ideal Digi Oy käyttää evästeitä, web beaconeita ja muita vastaavia menetelmiä sivustojemme ja palveluidemme tarjoamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä sisältöjen ja mainonnan kohdentamiseen. Voimme myös käyttää kolmansien osapuolten evästeitä mainonnan kohdentamiseen. Sivuillamme voi myös olla muita kolmansien osapuolten komponentteja, esimerkiksi yhteisöpalveluihin liittyen. evästeet kuvaa evästeidemme käytön tarkemmin ja sisältää tietoja siitä miten voit rajoittaa evästeiden käyttöä.

Mitkä ovat oikeutesi?

Sinulla on oikeus:

Tarkastaa käsittelemmekö sinua koskevia tietoja ja mitä tietoja käsittelemme voimassaolevan lain mukaisesti. Tarkastuksen voi tehdä kerran vuodessa maksutta. Pyyntö tietojen tarkastamiseksi on tehtävä omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti Ideal Digi Oy:n toimipisteessä.

Pyytää virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.

Kieltää henkilötietojesi käyttö suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Peruuttaa antamasi suostumus. Tässä tapauksessa emme välttämättä voi tarjota Palveluitamme sinulle.

Jos Ideal Digi Oy on mielestäsi toiminut Tietosuojalausunnon tai voimassaolevan lain vastaisesti, sinulla on oikeus reklamoida asiasta. Voit myös tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle, joka valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta tai viestintävirastolle, joka valvoo välitystietojen käsittelyn lainmukaisuutta Suomessa. Yhteystiedot reklamaatiota tai valitusta varten löydät Tietosuojalausunnon lopusta.

Kuka on rekisterinpitäjä?

Henkilötietojen käsittelyyn tai Tietosuojalausuntoon liittyvät kysymykset voit lähettää alla oleviin osoitteisiin.

Henkilötietolain (523/1999) tarkoittama henkilötietojen rekisterinpitäjä on Ideal Digi Oy.

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojalausuntoon liittyvät reklamaatiot sekä tarkastuspyynnöt:

Ideal Digi Oy
Åkerlundinkatu 11
33100 Tampere
Finland

Ota yhteyttä Ideal Digi Oy:n tietosuojavaltuutettuun:

Eero Lahtinen
Puhelin: +358 50 5233154
Sähköpostiosoite: eero.lahtinen(a)wordpressmu-110525-314481.cloudwaysapps.com

Valvovien viranomaisten yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutettu

Ratapihantie 9, 6 krs
00520 Helsinki
tietosuoja@om.fi

Viestintävirasto

Itämerenkatu 3 A
00180 Helsinki
kirjaamo@viestintavirasto.fi

Muutokset tähän rekisteriselosteeseen

Ideal Digi Oy voi ajoittain tehdä muutoksia tähän Selosteeseen tai muuttaa, modifioida tai poistaa pääsyn tälle sivustolle milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Jos tätä Selostetta kuitenkin olennaisesti huononnetaan, Ideal Digi Oy ilmoittaa asiasta tämän Selosteen alussa ja tämän sivuston kotisivulla 30 päivän ajan. Suosittelemme että käyt katsomassa tätä Selostetta uudelleen aina ajoittain saadaksesi tiedon tähän Selosteeseen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Ideal Digi Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Päivitetty 28.1.2017.

1. Rekisterinpitäjä

Ideal Digi Oy (Y-tunnus 2719382-6)
Åkerlundinkatu 11, 33100 Tampere
puh. 050 5233 154

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Eero Lahtinen
Puh. 050 5233 154

3. Rekisterin nimi sekä rekisteröidyt

Ideal Digi Oy:n asiakasrekisteri, johon on merkitty asiakastiedot. Rekisteröinnin perusteena on sopimussuhde Ideal Digi Oy:n kanssa tai Ideal Digi Oy:n tuottamien palvelujen käyttäminen.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröityjen ryhmä Tietoja käytetään Käsittelyperuste
Asiakkaat Ideal Digi Oy:n asiakassuhteiden ylläpitoon
ja kehittämiseen sekä palveluista tiedottamiseen
ja markkinointiin

Yleinen etu, sopimus
Uutiskirjeen tilaajat Henkilön valitsemien Ideal Digi Oy:n uutiskirjeiden toimittamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja markkinointiin Yleinen etu,
sopimus

Henkilötietoja ei käytetä profilointitarkoituksiin.

Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Tiedot Asiakkaat Uutiskirjeen tilaajat
Asiakasorganisaatio x
Henkilön nimi x x
Osoite x
Puhelinnumero x
Sähköpostiosoite x x
Tehtävä ja asema yrityksessä x
Tiedot yhteydenotoista/tapaamisista/ Osallistumisista x
Laatu- ja asiakaspalaute x
Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilatut palvelut, sopimussuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärä, palveluiden avaus- ja irtisanomispäivämäärät, tilauksen arvo, tilaus- ja toimituspäivä, peruutus- ja palautustiedot x
Asiakashistoria kuten palvelumuutokset, asiakkaan yhteydenotot, tarjous-, tilaus- ja sopimustiedot x
Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot x
Asiakaspuheluiden nauhoitus ja muun asiakaspalvelutilanteeseen liittyvän viestinnän tallennus x
Laskutustapatieto, laskutusyhteystiedot ja muut laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot x
Asiakkaan itsensä antamat tai muutoin asiakkaan suostumuksella kerätyt lisätiedot (esim. asiakaskyselypalautteet, asiakkaan mielenkiinnon kohteet) x
Eri palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän ja palvelu- ja sisältökäytön käyttö- ja asiointitiedot (esim. palvelun ominaisuuksien käyttö-, haku- ja selaustiedot) x

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Markkinointirekisterin tiedot saadaan asiakassuhteen kautta, Ideal Digi Oy:n verkkosivuilta (yhteydenottolomakkeet, materiaalilataukset), Ideal Digi Oy:n tapahtumiin ilmoittautumisista, sekä yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Ideal Digi Oy voi luovuttaa rekisteritietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tietojen käsittelyn teknisen tai operatiivisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita Ideal Digi Oy:n alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Ideal Digi Oy voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Jos kohdemaan osalta ei ole päätöstä riittävän tietosuojan tasosta tai jos kyseessä ei ole siirto Yhdysvaltoihin Privacy Shield –järjestelmän mukaisesti, tapahtuu tietojen siirto Euroopan Komission hyväksymiä vakiolausekkeita käyttäen.

8. Tietojen poistaminen rekisteristä

Asiakassuhteen päätyttyä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Paperilla mahdollisesti säilytettävä aineisto säilytetään lukituissa ja kulunvalvonnalla varustetuissa toimitiloissa. Rekisterinpitäjän henkilöstö on sitoutunut salassapitovelvoitteisiin.

Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Henkilöstön pääsy rekisterin sähköiseen tietosisältöön on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Osaan rekisterin tietosisällöstä on käyttö rajoitettu rajatulle käyttäjäjoukolle. Ympäristö on suojattu asianmukaisilla palomuureilla ja muiden teknisten suojausten avulla.

Yllä esitettyjen toimien tarkoituksena on turvata rekisterissä säilytettävien henkilötietojen luottamuksellisuus, tietojen saatavuus ja eheys sekä rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen.

10. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensäkohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 15 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen
hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

11. Rekisteröidyn oikeus vastustaa suoramarkkinointia
Rekisteröity voi antaa Rekisterinpitäjälle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja kanavakohtaisesti mukaan lukien suoramarkkinointitarkoituksiin tapahtuva profilointi.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tässä tietosuojaselosteessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tavanomainen tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Siltä osin kuin rekisteröity voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 15 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulisi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan
ottamalla yhteyttä

Ideal Digi Oy (Y-tunnus 2719382-6)
Åkerlundinkatu 11, 33100 Tampere
puh. 050 5233 154

Asiakaspalvelu
Ideal Digi Oy