Product added to your WishlistView Wishlist

Brändin rakentaminen kannattaa aloittaa yrityksen sisältä. Olet todennäköisesti kuullut tämän ennenkin, mutta kuinka moni yritys todella toimii ohjeen mukaisesti?

Työntekijät ovat olennainen osa, kun yritykset pyrkivät laajentamaan viestiensä tavoitettavuutta. Sosiaalisessa mediassa on yli 2 miljardia käyttäjää ja sen luulisi kannustavan yrityksiä rohkaisemaan työntekijöitään osallistumaan keskusteluun ja jakamaan yrityksen julkaisuja omissa sosiaalisen median verkostoissaan. Tämän osallistumisen tavoitteena on kasvattaa näkyvyyttä, mediaosuutta ja brändin tunnettuutta.

Seuraavaksi esittelen viisi tekijää, jotka vaikuttavat positiivisesti työntekijälähettilyysohjelman onnistumisessa.

1. Hanki ylimmän johdon tuki

Ylimmän johdon tuki on välttämätöntä onnistuneessa työntekijälähettilyysohjelmassa, eikä sen merkitystä voi korostaa liikaa. Johdon tehtävänä on määritellä tarvittavat pelisäännöt ja rohkaista henkilöstöä sitoutumaan lähettilyyteen pitkäksi aikaa. Työntekijälähettilyydestä aiheutuu lisäkustannuksia, joten siihen pitää olla selkeä strategia, mikä on linjassa yrityksen tavoitteiden kanssa. Tämä helpottaa suorituskykymittareiden määrittelyä ja ohjelman tehokkuuden seurantaa.

Työntekijähettilyysohjelmaa varten kannattaa muodostaa tiimi tarvittavista johtajista, sosiaalisen median asiantuntijoista ja ohjelmaan osallistuvista työntekijöistä. Tavoitteena on yhteistyössä määritellä ohjelmalle tavoitteet ja tarvittavat toimet henkilöstön kouluttamiseen.

2. Lisää tietoisuutta ja kouluta henkilöstöä

On erittäin tärkeää saada kaikki osalliset yhteisymmärrykseen, kuten missä tahansa yrityksen sisäisessä aloitteessa. Työntekijöiden sosiaalisen median valmiudet ja rohkeus eroavat valtavasti toisistaan. Tätä voidaan vähentää tehokkailla koulutuksilla, joissa opetetaan yrityksen toimintatavat ja pelisäännöt, jotta jokaisen yksikön työntekijöillä on yhtäläiset valmiudet aloittaa aktivoituminen sosiaalisessa mediassa.

Jos yrityksessä käytetään jotain työkalua työntekijälähettilyysohjelman hallintaan, varmista, että jokainen osaa käyttää ohjelmaa ja ymmärtää sen merkityksen osana työntekijälähettilyttä. Uudet työntekijät kannattaa kouluttaa heti yrityksen sosiaalisen median toimintatapoihin, jotta heistä mahdollisimman moni innostuu alusta alkaen hyödyntämään sosiaalista mediaa työssään.

3. Julkaise uutta sisältöä johdonmukaisesti

Mitä enemmän saat työntekijöitä sitoutumaan ohjelmaan, sitä enemmän sisältöjen jakamisesta tulee heille tapa. Kuitenkin, jos ohjelman alussa tyydyt julkaisemaan sisältöä epäsäännöllisesti, saat työntekijöiltäkin ainoastaan satunnaista sitoutumista. Varaa alusta alkaen riittävästi resursseja (aika, raha, henkilöt jne.), jotta ohjelma toimii saumattomasti ja työntekijät ovat sitoutuneita siihen.

Ohjelmassa mukana oleville työntekijöille kannattaa antaa 2-3 uutta haastetta viikoittain, samalla kun uusia sisältöjä kehitetään. Tämä vaatii eri yksiköiden välistä työskentelyä, kun mietitään muun muassa kysynnän luontia tai viestinnän keinoja erilaisten sisältöjen markkinointiin.

4. Monitoroi ja palkitse

Työntekijöitä pitää palkita siitä, kun he vievät yrityksesi viestiä eteenpäin sosiaalisessa mediassa. Kun olet käynnistänyt työntekijälähettilyysohjelman, kerro siitä ja sen merkityksestä työntekijöille, jotta jokainen varmasti tietää ohjelmasta. Sosiaalinen jakaminen vaatii työntekijöiltä vaivannäköä, joten kerro miksi se on vaivan arvoista. Tarjoa henkilöstölle todellisia kannustimia ohjelmaan osallistumisesta.

Kuitenkin monissa yrityksissä on budjettirajoituksia kannustimille ja siinä tapauksessa työntekijöille kannattaa kertoa muista kannustimista, jotka rohkaisevat heitä osallistumaan. Voit esimerkiksi korostaa, miten relevanttien sisältöjen jakaminen ja keskusteluun osallistuminen lisäävät heidän uskottavuutta omissa verkostoissaan.

5. Mittaa työntekijälähettilyysohjelman ROI

Oikein asetetut mittarit auttavat määrittelemään mikä ohjelmassa toimii ja mikä ei. Analysoimalla tuloksia, voit selvittää toimiiko yrityksen viesti sellaisenaan oikealla tavalla, kun se on lähetetty oikeisiin kanaviin ja sillä tavoitetaan potentiaaliset sekä nykyiset asiakkaat. Suosittelen mittaamaan konkreettisesti työntekijöiden jakoja, uudellentwiittauksia, tavoitettavuutta jne. sekä heidän jakojen saamia klikkauksia.

Jos yrityksesi haluaa sitoa työntekijälähettilyysohjelman tiiviisti ROI:hin, tarvitset käyttöön markkinoinnin automaatiojärjestelmän. Järjestelmän avulla konversioiden mittaaminen on huomattavasti helpomaan ja työntekijälähettilyydestä saa paljon enemmän tehoja irti.

Onnistunut työntekilälähettilyysohjelmaa vaatii paljon muutakin kuin sisältöjen tarjoamista työntekijöiden jaettavaksi. Nämä viisi vinkkiä auttavat ainakin pääsemään alkuun!

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Vastaan Ideal Digin Opi ja Muotoile -liiketoiminnoista.

Miten toteutat tehokkaan työntekijälähettilyysohjelman?

- taneli.katila