Product added to your WishlistView Wishlist

Monet yritykset miettivät, miten luoda toimiva ja menestyksekäs digistrategia ja miten strategian avulla yrityksestä saadaan digitaalisen liiketoiminnan menestyjiä.  Digitalisaatio on läsnä kaikkialla ja yritykset tekevät toimenpiteitä kehittyäkseen ja muuttuakseen, mutta harvoin se on kirjattuna yrityksen strategiaan. Yritysjohtajien on osattava antaa vastaus kysymykseen: “Miten digitalisaatio muuttaa meidän tavat tuottaa arvoa asiakkaillemme tulevaisuudessa?” Tutkimusten mukaan vain 26 prosenttia yritysjohtajista sanoo, että heidän yrityksissä ymmärretään täysin digitalisaation mahdollisuudet.

Monissa yrityksissä on oikeanlainen johtajuus, mutta liian harvoin tarvittavia henkilöitä, oikeaa kulttuuria ja teknologiaa toteuttamaan digistrategiaa. Usein tarvittava yhteistyö eri osastojen ja yksiköiden johtajien välillä on puutteellista. Kuitenkin, monet yritykset ovat myös onnistuneet digitaalisessa liiketoiminnassa. Seuraavaksi esittelen kolme kohtaa, joiden avulla digistrategia onnistuu todennäköisemmin. Tutkimustulokset ovat peräisen Forresterin raportista.

1. Toimitusjohtaja johtaa muutosta

Digitaalisen liiketoiminnan strategian on lähdettävä liikkeelle toimitusjohtajan selkeästä visiosta, mitä digitaaliselta liiketoiminnalla halutaan saavuttaa tulevaisuudessa. Mitä tämä sitten tarkoittaa käytänössä? Uusi digitaalinen toimintatapa tuottaa todennäköisesti uusia tuloja, mutta siitä aiheutuu myös uusia kuluja. Visiota määriteltäessä toimitusjohtajan pitää miettiä usein myös johtoryhmän ja osakkeenomistajien odotuksia uudestaan ja viestittävä niistä tehokkaasti. Tukimuksen mukaan alle kolmannes toimitusjohtajista osallistuu digitaalisen liiketoiminnan vision määrittelyyn. Se on turhan vähän ja toimitusjohtajan on näytettävä esimerkkiä sekä johdettava muutosta alusta alkaen.

2. Luo digitaalinen kulttuuri

Puolet yritysjohtajista myöntää, että yrityskulttuurilla on tärkeä rooli digistrategian onnistumisessa. Forresterin tutkimus korostaa, että digitaalisaation myönteisenä näkevät johtajat pitävät kulttuuria erittäin tärkeänä tekijänä onnistumisen kannalta. Digitaalisen kulttuurin pitäisi näkyä joka päiväisessä toiminnassa ja sen pitää ohjata kaikkien työntekijöiden toimintaa tehokkaasti. Kulttuurin pitää rakentua ylhäältä alaspäin ja toimitusjohtajien tulee olla valokeilassa. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän sitoutuminen digistrategiaan helpottaa onnistumista ja samalla vahvistaa digitaalista kulttuuria.

3. Työntekijöiden pitää tietää heidän tavoitteet

Jokaisella työntekijällä pitää olla selkeät tehtävät ja konkreettiset mitattavissa olevat tavoitteet. Näin he tietävät ja tunnistavat, miten heidän panoksensa vaikuttavat digistrategian onnistumiseen. Samalla tämä muokkaa ja vahvistaa uutta yrityskulttuuria. Työntekijöiden pitää tietää tarkasti omat tavoitteet ja liiketoimintajohtajien on mietittävä ne yhteistyössä. Tavoitteiden on oltava linjassa digistrategian kanssa ja eri osastoilla pitää olla yhteinen päämäärä. Ilman eri osastojen yhdessä määriteltyjä tavoitteita syntyy helposti konflikteja, jotka heikentävät asiakaskokemusta. Eri osastot toimivat usein asiakasrajapinnassa yhteistyössä, joten mittareiden pitää olla yhtenäiset.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Vastaan Ideal Digin Opi ja Muotoile -liiketoiminnoista.

Mistä menestyksekäs digistrategia rakentuu?

- taneli.katila