Product added to your WishlistView Wishlist

Digitaalisen liiketoiminnan mittaaminen ei perustu perinteisiin taloudellisiin tunnuslukuihin. Yritysten pitää hyödyntää siihen tarkoitettuja mittareita, jotka mittaavat digitaalista tuottavuutta. McKinseyn analyysin mukaan ainoastaan 15 prosenttia yrityksistä pystyy määrällisesti osoittamaan digitaalisen liiketoiminnan investointien tuotot.

Koska yritykset eivät pysty mittaamaan digitaalisia panostuksia perinteisin mittarein on siirryttävä hyödyntämään digimittaristoa. Digitaalisen liiketoiminnnan mittaaminen on välttämätöntä monestakin syystä. Ennen mittaamista on tehtävä toimiva digistrategia, josta kirjoitin aikaisemmin. Tässä kaksi asiaa, mitä jokaisen yrityksen kannattaa miettiä:

 

  1. Korkea digitaalinen tuottavuus tuo monia hyötyjä yrityksille. Esimerkiksi korkea palvelun suositteluaste tarkoittaa sitä, että markkinointikulut laskevat lähelle nollaa. Lisäksi esimerkiksi peer-to-peer liiketoimintamallissa myös palvelukustannukset laskevat reilusti.
  2. Digitaalinen tuottavuus nostaa myös yritysten arvostusta, koska digitaalisen liiketoiminnan yritykset ovat skaalautuvia ja niiden asiakkaat ovat usein tavallista sitoutuneempia.

Mistä digitaalisen liiketoiminnan mittaaminen sitten koostuu? Digitaalisten palveluiden tuottavuutta mitataan muun muassa palvelun käytön säännöllisyydellä, asiakkaiden sitoutuneisuudella ja käyttäjien lukumäärällä. Nämä mittarit auttavat yritystä viestimään siitä, miten suosittu heidän palvelunsa on. Seuraavaan kuvaan on koottu digimittaristo, missä on kolme osa-aluetta: Skaalautuvuus, aktiiviset käyttäjät ja sitouttaminen. Digitaalinen menestys on yhtä kuin edellä mainittujen osa-alueiden tulo.

Mitä hyötyjä mittaaminen tarjoaa?

Gapgeminin tutkimuksen mukaan yritykset, jotka ymmärtävät digitaalisen murroksen arvon ovat keskimäärin 26 prosenttia kilpailijoitaan tuottavampia. Lisäksi yritysten arvostus sijoittajien silmissä on 12 prosenttia korkeampi.

Digitaalisen liiketoiminnan mittaaminen kehittää koko organisaation teknologia infrastruktuuria. Mittariston tulokset auttavat yrityksiä reagoimaan nopeasti ja tekemään tarvittavia muutoksia. Esimerkiksi jos verkkosivuilta poistutaan välittömästi on niissä varmaan jotain korjattavaa. Mikäli aktiivisten kuukausittaisten käyttäjien lukumäärä laskee koko aja, niin asiakaspalvelussa, hinnoittelussa tai palvelun laadussa on todennäköisesti kehittämisen varaa.

Digitaalisella aikakaudella asioiden mittaaminen on todella helppoa, koska tietoa on saatavilla rajattomasti. Datan tehokas hyödyntäminen, jalostaminen ja muutosten tekeminen sen pohjalta pitäisivät olla keskiössä jokaisessa yrityksessä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Vastaan Ideal Digin Opi ja Muotoile -liiketoiminnoista.

Digitaalisen liiketoiminnan mittaaminen

- taneli.katila