Product added to your WishlistView Wishlist

Kun yritämme määritellä ”digitaalista organisaatiota”, tulee ensimmäisenä mieleen teknologiset laitteet. Työntekijät ovat jatkuvasti yhteydessä jaettuun reaaliaikaiseen informaatioon sekä kommunikoivat asiakkaiden tai toimittajien kanssa, jotka voivat työskennellä missä tahansa. Usein he eivät ole ikinä tavanneet kasvotusten.

Digitaalinen transformaatio on paljon enemmän kuin uusien teknologioiden hyödyntämistä. Digitaalinen transformaatio on muuttanut Päivittäisiä rutiineja, työpaikan rakenteita, raportointia, informaation jakamista, asiakkaiden kanssa vuorovaikuttamista ja jopa kilpailua. Digitaaliseksi organisaatioksi kehittyminen vaati enemmän kuin uusien teknologioiden hallintaa. Yritysten on omaksuttava uusi kulttuuri ja ajattelutapa, jossa hierarkia vähenee ja uudet innovaatiot syntyvät verkostoissa.

“Digitalisaatio on paljon enemmän kuin uusien teknologioiden hyödyntämistä”

Mitä digitaalinen transformaatio tarkoittaa yksittäisessä yrityksessä? On selvää, että ns. digitaalinen maturiteetti on synonyymi vahvalle tuloskehitykselle ja työntekijöiden hyvinvoinnille. Google Europen tutkimuksessa, Roland Berger arvioi digitaalista maturiteettia ranskalaisissa yrityksissä. Tutkimus jaettiin kolmeen dimensioon: laitteisiin, toimintatapoihin sekä organisaatioon ja taitoihin. Tutkimuksen mukaan yritykset, joissa digitaalinen transformaatio on pidemmällä, kasvattivat liikevaihtoaan jopa 6 kertaa enemmän vähemmän edistyneisiin yrityksiin verrattuna. Taloudellisen tuloksen lisäksi, digitaalisesti edistyneimmissä organisaatioissa työntekijöiden tyytyväisyys oli 50 prosenttia korkeampi. Edistyneet digitaaliset organisaatiot ovat joustavia ja vähemmän hierarkisia, joissa työntekijät nauttivat aitoa itsenäisyyttä ja mahdollisuutta toteuttaa luovuuttaan. Eipä ole ihme, että työntekijät viihtyvät!

Laajemmassa mittakaavassa digitaalinen transformaatio on tehostanut tuotantoa ja uudet liiketoimintamallit ovat erittäin lupaavia. Roland Bergerin tutkimuksen mukaan Euroopan onnistuessa valjastamaan digitalisaation vuoteen 2025 mennessä, maanosan valmistava teollisuus lisää bruttoarvoaan 1.25 biljoonaa euroa. Mikäli Euroopan digitaalinen transformaatio epäonnistuu, eri toimialojen yhteen lasketut tappiot ajanjaksolta voivat nousta 605 miljardiin.

“Euroopan onnistuessa valjastamaan digitalisaation vuoteen 2025 mennessä, maanosan valmistava teollisuus lisää bruttoarvoaan 1.25 biljoonaa euroa.”

Digitaalinen transformaatio pakottaa yritysten johtoa miettimään, miten he saavat siitä maksimaalisen hyödyn, pitämällä samalla kustannukset minimaalisina. Lisäksi on varmistettava, että kustannukset jakautuvat tasaisesti. Yrityksen johto voi helpottaa monella tavoin siirtymistä perinteisestä organisaatiosta digitaaliseen.

Ensimmäinen askel on määritellä yrityksen tarkoitus ja visio. Mitkä ovat organisaation tavoitteet? Miksi digitaalinen transformaatio on tarpeellinen tavoitteiden saavuttamiseksi? Tämä taas johtaa kiperien kysymysten äärelle: Mitkä työpaikat ovat kriittisiä tulevina vuosina? Monenko työpaikka on uhattuna? Miten mukautamme koulutuksen ja rekrytoinnin?

Toinen askel kohti digitaalista transformaatiota on ymmärtää, etteivät tekniset laitteet ole muutoksen keskiössä. Sen sijaan, että digitaalisten työvälineiden implementointi toteutetaan ylhäältä alaspäin, yritysten johdon pitää luottaa työntekijöiden henkilökohtaiseen digitaaliseen kypsyyteen. Esimerkiksi lähes kaikki työntekijät ovat joskus ostaneet verkkokaupassa, mutta liian harva yritys hyödyntää verkkokaupan mahdollisuuksia. Toisin sanoen, yritysten tulisi rohkaista työntekijöitä tarjoamaan uusia digitaalisia ratkaisuja sekä viemään niitä käytäntöön.

Kolmas askel on kehittää organisaatio, mikä edistää digitaalisia toimintatapoja. Tämä tarkoittaa isoa muutosta vaihe vaiheelta, perinteisestä siiloutuneesta organisaatiosta modulaariseksi, jossa yrityksen rajat muodostavat verkkomaisen rakenteen yhteistyöyritysten välille. Tutkimuksen mukaan digitaalinen transformaatio onnistuu todennäköisimmin modulaarisessa organisaatiossa. Yritysten pitää tarjota digitaalisia työkaluja, jotta eri yksiköt voivat toimia itsenäisemmin.

Yrityksen ja johdon pitää tehdä tiivistä yhteistyötä, jotta digitaalinen transformaatio onnistuu. Tämä vaatii täysin uudenlaisia johtamistaitoja. Menestys digitaalisella aikakaudella ei perustu teknologian tehokkuuteen, vaan ihmisten näppäryyteen ja sopeutumiskykyyn hyödyntää sitä. Yrityskulttuuri muuttuu hitaasti, mutta se on mahdollista. Organisaatioissa on määriteltävä selkeä ja kirkas suunta, missä digitaalisuus on vahvasti mukana.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Vastaan Ideal Digin Opi ja Muotoile -liiketoiminnoista.

Digitaalinen transformaatio: Miten onnistua muutoksessa?

- taneli.katila