Product added to your WishlistView Wishlist

Digitaalinen murros on läsnä kaikkialla ja voidaan sanoa, että se on ainoa keino viedä yrityksiä eteenpäin. Muutoksessa ei ole helppo onnistua ja se vaatii ajattelutavan muuttamista sekä oikeiden teknologioiden käyttöönottoa ja liiketoimintaprosessien yhdistelemistä. Gartnerin tutkimuksen mukaan vain 30 % yrityksistä onnistuu digitaalisessa transformaatiossa. Kuitenkin, muutos on välttämätön, jotta yritys pysyy elinvoimaisena. Kirjoitin aikaisemmin miten yritykset onnistuvat digitaalisessa transformaatiossa.  Tämä kirjoitus on sille jatkoa ja kertoo miten teknologiat nousevat entistä enemmän keskiöön tänä vuonna.

Vuonna 2016 merkittävimmät digitaaliset ratkaisut liittyvät analytiikkaan, datan avulla ennustamiseen sekä asiakassuhteiden kehittämiseen. Edellä mainittuihin toimintoihin liittyvät teknologiat ja niiden tehokas hyödyntäminen ovat keskiössä menestyksekkäissä yrityksissä. Miten teknologiat sitten saadaan osaksi yritysten toimintaa?

Poista liiketoiminnan rajat ja siilot

Digitaalinen murros mahdollistaa nopean ja tehokkaan yhdistettävyyden. Eri liiketoimintaprosessien yhdistäminen osaksi kokonaisuutta on äärimmäisen tärkeää. Yritysten onnistuminen digitaalisaatiossa on riippuvainen toimivista integraatioista. Liiketoimintaprosessin tehokas yhdistäminen vähentää “siilo vaikutusta” ja parantaa asiakaskokemusta asiakkuuden eri vaiheissa.

Useiden alustojen integrointi ei ole helppo tehtävä. Kuitenkin lukuisat yritysjohtajat sanovat, että integrointi on kriittinen tekijä, jotta digitaalisessa murroksessa onnistutaan. Onnistunut liiketoimintaprosessien yhdistäminen tehostaa toimintaa ja säästää rahaa.

Menestys rakentuu yhteistyölle

Digitaalinen murros on nopea ja siinä mukana pysyminen vaatii teknologian kehityksen ja muuttuvien asiakastarpeiden seurantaa. Mestariksi tuleminen ei tapahdu yhdessä yössä ja siksi oikeiden kumppaneiden löytäminen on ehdottoman tärkeää. Digitaalisen strategian määrittelyssä kannattaa valita sopiva kumppani, jonka kanssa rakennetaan yhteistyössä digitaalisen liiketoiminnan strategia. Tavoitteena on löytää parhaat teknologiat juuri kyseisen yrityksen tarpeisiin. Digitaalisessa strategiassa ja sen toteuttamisessa pitää olla selkeä koko henkilöstön ymmärtämä suunta sekä riittävästi välitavoitteita. Koko henkilöstön sitouttaminen helpottaa kulttuurin ja ajattelutavan muutosta ja oikein valittu kumppani löytää parhaat teknologiat sekä ratkaisut tukemaan tavoitteita.

Toteuta muutos nopeasti

Digitalisaation tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet ovat valtavat ja yritysten tulee toimia nopeasti sekä valita sopivat teknologiat, jotta mahdollisuudet saadaan muutettu kassavirraksi. Miten sitten pysytään koko ajan kilpailijoiden edellä? Yritysten on integroitava uudet teknologiat tehostamaan prosesseja sekä yhteistyössä kumppaneiden kanssa innovoida uusia toimintatapoja entistä nopeammin.

Miten tässä kaikessa onnistutaan? Yritysten pitää ensisijaisesti keskittyä teknologian ja liiketoiminnan välisen kuilun kaventamiseen. Digitaalinen murros ei ole vain vanhojen prosessien ja liiketoimintamallien digitalisointia. Teknologia pitää valjastaa parantamaan organisaation jokaista osa-aluetta sekä muokkaamaan ja määrittelemään uudelleen yrityksen liiketoimintamalleja alhaalta ylöspäin. Kehittyneessä digitaalisessa ympäristössä yritysten pitää oppia standardoimaan prosesseja ja keskittyä teknologioihin, jotka todella antavat kilpailuetua.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Vastaan Ideal Digin Opi ja Muotoile -liiketoiminnoista.

Digitaalinen murros – teknologiat nousevat keskiöön

- taneli.katila