Case Ysitien auto

 

usealla paikkakunnalla palvelevan autokaupan digitaalisen markkinoinnin kokonaisvaltainen kehittäminen.
digimarkkinoinnin kehittäminen

Tavoitteena tavoittaa eri asiakasryhmät tehokkaammin ja ottaa käyttöön edistyksellinen mainonta

Ysitien Auto Oy on Orivedellä, Ylöjärvellä, Tampereella ja Rovaniemellä toimiva monipuolinen autoliike, josta saat vaihto- ja matkailuautot sekä kattavat huolto- ja rengaspalvelut.

 Ysitien Auto oli huomannut, etteivät he tavoita tehokkaasti potentiaalisia asiakkaita digitaalisissa kanavissa. He pyysivät apua Ideal Digiltä kokonaisvaltaiseen digimarkkinoinnin kehitystyöhön.

Kehitystyö aloitettiin nykytilan analyysilla, jossa toimintaa verrattiin tärkeimpiin alan kilpailijoihin. Tämän pohjalta luotiin asiakaspersoonat eri tuoteryhmille.

Asiakaspersoonien tavoittamiseksi kehitettiin sisältö- ja mainoskonseptit, joilla edellä määritellyt asiakaspersoonat tavoitetaan tehokkaasti. Henkilöstöä koulutettiin tekemään tuloksellista maksettua digimainontaa.

Projektin lopuksi Ysitien Autolle luotiin markkinoinnin kehityssuunnitelma, jossa oli määriteltynä tavoitteet ja mittarit sekä sisältökonseptit eri asiakaspersoonien tavoittamiseksi.

Miten kehitysprojekti auttoi Ysitien autoa?

Ysitien autolla on selkeästi erilaisia asiakasryhmiä, joita ei oltu tarkasti määritelty. Projektin aikana Ysitien autolle luotiin useita asiakaspersoonia, jotka helpottavat potentiaalisten asiakkaiden tavoittamista entistä kohdennetummalla viestinnällä.

Digitaalista markkinointia oli tehty melko aktiivisesti ilman suunnitelmallisuutta. Projektissa toteutetun nykytilan analyysin jälkeen selvisi, millaiset sisällöt oikeasti toimivat, missä on kehitettävää ja mahdollisuuksia sekä miten pärjätään kilpailijoille.

Ysitien auto ei ollut juurikaan tehnyt maksettua mainontaa Sosiaalisessa mediassa. Projektin aikana heille luotiin prosessi ja tarjottiin koulutusta mainostyökalujen edistykselliseen hyödyntämiseen.

Projektin lopussa tehty markkinoinnin kehityssuunnitelma tarjosi viitekehyksen ja tavoitteet, jonka pohjalta Ysitien auto pystyy toteuttamaan itsenäisesti tuloksellisesta digimarkkinointia.

”Ideal Digistä jäi erittäin asiantunteva kuva ja uskon, että jatkamme yhteistyötä tulevaisuudessa.” Jasmin HietikkoKaukola, Markkinointi Ysitien Auto Oy

 

mitä teimme käytännössä?

 

Projektin kohokohdat

Asiakasymmärryksen kehittäminen

Asiakaspersoonien määritys eri asiakas- ja tuoteryhmille.

Sisältökonseptien kehitys

Sisältöjen suunnittelu eri kohderyhmien tavottamiseen digitaalisissa kanavissa.

Kohdennetun mainonnan käyttöönotto

Edistyksellisen Facebook-mainonnan käyttöönotto ja koulutus

Tavoitteellisen markkinoinnin käynnistäminen

Mittareiden ja tavoitteiden määrittäminen. Markkinoinnin tekeminen jatkossa datavetoisesti. 

Asiakkaat

Menestysyritysten kumppani

Asiakaspalvelu
Ideal Digi Oy