Case Vexve-Armatury Group

 

tuotannon materiaalin alkuperänseurantajärjestelmän kehitys Office 365 ympäristöön.
Ohjelmistokehitys microsoftin teknologioilla

Tuotannon materiaalinseurannan kehittäminen Microsoftin teknologioilla

Vexve-Armatury Group on venttiilivalmistaja lämmitys- ja jäähdytystarpeisiin ja sen liikevaihto oli noin 115 miljoonaa vuonna 2020.

Vexven alkuperän seurantajärjestelmän tavoitteena oli pystyä jäljittämään jokaisessa venttiilissä käytetyt materiaalierät 100 %:n luotettavasti ja mahdollisimman pienellä manuaalisella työllä. Materiaalierien seuranta tuotannon sisällä ja materiaalin alkuperään liittyvien materiaalitodistusten hallinta siirrettiin täysin digitaaliseksi tuotannon sisällä.

Manuaalisesti syötettävät tiedot validoidaan ennen syöttöä tietokantaan, jotta virheelliset tiedot havaitaan mahdollisessa vaiheessa. Useiden venttiilikohtaisten materiaalitodistusten manuaalinen keräily ja lähettäminen asiakkaalle aiheuttaa työtä sekä altistaa inhimillisille virheille, minkä vuoksi tavoitteena oli yhdistää automaattisten työnkulkujen avulla useat materiaalitodistukset yhdeksi venttiilin materiaalitodistukseksi.

Mitä hyötyjä kehitetty ratkaisu tarjoaa?

Edellä mainittuja tavoitteita varten luotiin käyttäjälähtöiset Microsoftin ympäristössä toimivat työkalut, jotka toimivat yrityksen strategian mukaisesti niin mobiilissa kuin työpöytäkoneillakin.

Projektin jälkeen Vexvellä on uutta tietotaitoa liittyen Microsoft Flow, Microsoft Sharepoint Online ja Microsoft PowerApps työkalujen käyttöön ja hyödyntämiseen. Uusi tietotaito mahdollistaa uusien parannusten oivaltamisen ja arvioinnin tehokkuuden sekä laadun näkökulmasta.

 

Mitä teimme käytännössä?

 

Projektin kohokohdat

Materiaalien jäljitys 

 Materiaalin alkuperän jäljitys tuotannossa 100 % tarkkuudella.

Materiaalierien ja materiaalitodistusten digitalisointi

Materiaalierien seuranta tuotannon sisällä ja materiaalin alkuperään liittyvien materiaalitodistusten hallinta siirrettiin täysin digitaaliseksi tuotannon sisällä.

Automaattiset työnkulut

Yhdistettiin automaattisten työnkulkujen avulla useat materiaalitodistukset yhdeksi venttiilin materiaalitodistukseksi.

ERP-integroitu järjestelmä

 Materiaalin alkuperänseurantajärjestelmä on integroitu yrityksen ERP-järjestelmään.

Asiakkaat

Menestysyritysten kumppani

Asiakaspalvelu
Ideal Digi Oy