Case Tampereen seurakunnat

 

Sisäisen viestinnän prosessien ja raportoinnin kehitys Microsoftin teknologioilla.
Sisäinen viestintä ja raportointi

Sisäisen viestinnän prosessien kehitys workshopeissa

Tampereen seurakunnat halusi selkeämmät prosessit ja toimintatavat sisäisessä viestinnässä sekä nykyaikaista raportointia toiminnan mittaamiseen ja seuraamiseen.

Ideal Digi kehitti Tampereen seurakunnan sisäisen viestinnän prosesseja Ms Teamsissa/Sharepointissa sekä raportointia Ms Power BI ohjelmalla.

Sisäisen viestinnän workshopeissa kehitettiin seurakunnan Sharepoint sivuston yleistä toimivuutta, ja rakennettiin parannuksia sekä korjauksia esiin tulleisiin haasteisiin. Lisäksi Ms Teams workshopissa analysoitiin nykyistä Teams arkkitehtuurirakennetta, tunnistettiin kehitystarpeet ja rakennettiin tavoitetila Ms Teams arkkitehtuurille.

Nykyaikaisen raportoinnin kehitys Microsoft Power BI ohjelmistolla

Tampereen seurakunnat halusi kehittää raportointiaan Microsoft Power BI:llä. Ideal Digi kehitti seurakunnan raportointia ja rakensi raportointinäkymiä tärkeistä mittavista teemoista.

Ideal Digi toteutti laajasta seurakuntien ”Tunnettuustutkimus 2021” -tutkimuksesta kootun Power BI raportin. Projekti koostui tutkimusdatan käsittelystä ja manipuloinnista, raportointinäkymien teosta Power BI:hin sekä datan ja raporttien testauksesta.

Ideal Digi on kehittänyt myös Tampereen seurakuntien Office 365 ympäristössä E-lomakkeiden mittariston, joka mittaa ja seuraa diakonityön tuloksia. E-lomakevastauksista tulee automaattisesti vastaukset Ideal Digin rakentamaan Power BI raporttiin.

 

Mitä teimme käytännössä?

 

Projektin kohokohdat

Sisäisen viestinnän prosessit

 Kehitimme seurakunnan sisäisen viestinnän prosesessa ja toimintatapoja Sharepointissa ja Teamissa.

Microsoft Teams arkkitehtuuri

Analysoitiin nykyistä Teams arkkitehtuurirakennetta, tunnistettiin kehitystarpeet ja rakennettiin tavoitetila Ms Teams arkkitehtuurille.

Datan käsittely ja manipulointi

Datan jalostus raportointia varten.

Power BI raporttien rakennus

Parhaiden käytäntöjen mukaisten raportointinäkymien rakennnus Power BI ohjelmalla.

Asiakkaat

Menestysyritysten kumppani

Asiakaspalvelu
Ideal Digi Oy