Case Seurakunnat

 

Seurakuntien digitaalisen markkinoinnin kehittäminen ja nykyaikaisten viestintäkonseptien suunnittelu.  
Modernin markkinoinnin jalkauttaminen

Tavoitteena seurakuntien markkinoinnin ja viestinnän kokonaisvaltainen kehittäminen 

Seurakunnissa moderni markkinointi ja viestintä ovat erittäin tärkeässä roolissa. Seurakunnat ovatkin halunneet kehittää markkinoinnin prosesseja ja viestintää, jotta he tavoittavat eri kohderyhmät tehokkaasti oikeista kanavista.

Heillä on ollut haasteena tunnistaa mistä ja millaisilla sisällöillä eri ikäiset ihmiset tavoitetaan parhaiten. Samanaikaisesti seurakunnat ovat halunneet lisätä oman henkilöstön ja eri työalojen näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi heillä on ollut tarve oppia hyödyntämään videoita osana päivittäistä viestintää.

Ideal Digi tarttui haasteeseen ja räätälöi kokonaisuuden, jolla kehitetään seurakuntien Sosiaalisen median markkinointia eri kanavissa käytännönläheisillä koulutuksilla ja workshopeilla.  

Miten koulutukset ja workshopit ovat auttaneet seurakuntia?

Koulutuksissa ja workshopeissa seurakunnille luotiin ns. Ostajapersoonat eri työalojen viestinnän tueksi. Toisin sanoen he ymmärtävät nyt entistä paremmin kenelle markkinointia ja viestintää kannattaa eri työaloilla kohdistaa.  

Seurakuntien työntekijät oppivat millaisilla sisällöillä he tavoittavat oikeat kohderyhmät eri kanavissa, erityisesti Facebookissa ja Instagramissa. He saivat ulkopuolisen ammattilaisen näkemyksen, miten suuntaan viestintää kannattaa kehittää. Lisäksi yhtenä kehityskohtana oli tuoda henkilöstöä ja eri työalojen arkea enemmän näkyväksi. 

Kolmas konkreettinen tavoite oli lisätä videoiden määrää osana joka päivästä viestintää. Koulutusten jälkeen seurakunnat oppivat konkreettisesti millaiset videot toimivat eri kanavissa ja miksi. Heillä on nyt valmiudet tuottaa ja editoida itsenäisesti parhaiden käytäntöjen mukaisia videoita sosiaalisen median kanaviin.   

Ideal Digin ja seurakuntien yhteistyö jatkuu koko ajan. Jatkamme modernin markkinoinnin jalkauttamista ja autamme seurakuntia saavuttamaan entistä parempia tuloksia nyt ja tulevaisuudessa. 

“Superhyvä kouluttaja. Selkeä, hyvin hahmotettava kokonaisuus. Koulutus ei jää paperiksi vaan menee suoraan käytäntöön.”   

Projektin

Avainluvut

21 ev. lut seurakuntaa

Seurakuntien lukumäärä kasvaa koko ajan.

Yli 30 koulutusta ja workshopia

Lähiopetuksia seurakuntien tiloissa.

NPS luku 64

Huippupalautteet jokaisesta koulutuksesta.

Yli 500 henkilöä

Jatkuvasti kasvava määrä seurakuntien henkilöstöä.

Ideal digin rooli ja vastuut

 

Mitä teimme käytännössä?

Koulutusten ja workshopien suunnittelu

 Ideal Digin asiantuntijat suunnittelivat ja räätälöivät kokonaisuudet vastaamaan seurakuntien markkinoinnin tarpeita.

Koulutusten toteuttaminen

Ideal Digi toteutti ja toteuttaa jatkuvasti lähiopetuksia sekä webinaareja seurakuntien henkilöstölle.

Valmiudet videoiden tuottamiseen ja editointiin

Olemme auttaneet seurakuntia hyödyntämään videoita joka päiväisessä viestinnässä sekä tarjonneet työkalut ja ohjelmat videoiden editointiin.

Strategisemman tason viestinnän kehittäminen

Seurakuntien eri työalojen asiakaspersoonien rakentaminen ja markkinointikonseptien jalkautus käytännössä.

Asiakkaat

Menestysyritysten kumppani

Asiakaspalvelu
Ideal Digi Oy