Case Osuuspankit

 

Toimivien sisältökonseptien ideointia sekä parhaiden käytäntöjen mukaisten mainoskampanjoiden suunnittelua ja käyttöönotto.   
Digitaalisen markkinoinnin ja myynnin kehitys

Digimarkkinoinnin konkreettinen kehitys koulutusten avulla 

Paikallisen tason markkinointikonsepteja on kehitetty käytännönläheisten koulutusten ja workshopien avulla. Ideal Digin asiantuntijat ovat ideoineet toimivia markkinointikonsepteja ja sisältöjä yhdessä pankkien asiantuntijoiden kanssa.  

Konseptien ja sisältöjen ideoinnin jälkeen on opeteltu hyödyntämään markkinoinnin teknologioita. Ideal Digin asiantuntijoiden avulla Osuuspankit ovat oppineet hyödyntämään monipuolisesti Facebookin ja Instagramin mainostyökaluja.  

Osuuspankeilla on nyt valmiudet rakentaa parhaiden käytäntöjen mukaisia maksetun mainonnan kampanjoita Facebook Ads Managerissa, joiden avulla he tavoittavat juuri oikeat ihmiset oikeissa kanavissa. 

Ketterän videotuotannon jalkauttaminen osaksi arkea

Videot ovat tärkeä osa modernia viestintää ja Osuuspankkien tavoitteena oli saada ketterät, matalan kynnyksen mobiilivideot osaksi asiantuntijoiden viestintää. Ideal Digi on auttanut pankkeja videosisältöjen suunnittelussa, parhaiden käytäntöjen mukaisten videoiden jalkauttamisessa sekä tarjonnut helppokäyttöiset työkalut videoiden itsenäiseen editointiin. 

Selkeiden prosessien ja tehokkaiden editointityökalujen ansioista pankkien henkilökunta voi nyt tehokkaasti edistää eri palveluiden näkyvyyttä liikkuvan kuvan avulla.  

Sosiaalinen myynti osaksi pankkien asiantuntijoiden työtä

Pankkien asiantuntijoiden on oltava läsnä siellä missä asiakkaatEnää eivät puhelin ja sähköposti yksistään riitä menestymään myynti- ja asiantuntijatyössä. Osuuspankkien asiantuntijat ymmärtävät nyt myynnissä ja markkinoinnissa tapahtuneen muutoksen omien työtehtävien näkökulmasta. Heillä on nyt osaaminen ja valmiudet hyödyntää sosiaalista mediaa sekä muita sosiaalisia verkostoja myynti- ja asiantuntijatyössä. 

He oppivat, miten Sosiaalista myyntiä tehdään eri kanavissa parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Lisäksi rakensimme asiantuntijoille parhaiden käytäntöjen mukaiset asiantuntijaprofiilit Linkediniin ja Twitteriin omien tavoitteiden sekä persoonien pohjalta.

”Kouluttaja oli todella hyvä ja selkeä, useissa aihepiirin koulutuksissa käyneenä, tämä oli paras ja käytännönläheisin. Näitä lisää, kiitos!”  

 

Projektin

Avainluvut

50 paikallista Osuuspankkia

Pankkien lukumäärä kasvaa koko ajan.

80 koulutusta ja workshopia

Pankeille räätälöityjä lähiopetuksia ja webinaareja

Yli 500 asiantuntijaa

Iloksemme olemme saaneet auttaa lukuisia pankkien työntekijöitä.

Ideal digin rooli ja vastuut

 

Mitä teimme käytännössä?

Koulutusten ja workshopien suunnittelu

 Ideal Digin asiantuntijat suunnittelivat ja räätälöivät kokonaisuudet vastaamaan Osuuspankkien markkinoinnin tarpeita.

Koulutusten toteuttaminen

Ideal Digi toteutti ja toteuttaa jatkuvasti lähiopetuksia sekä webinaareja pankkien henkilöstölle.

Valmiudet videoiden tuottamiseen ja editointiin

Olemme auttaneet seurakuntia hyödyntämään videoita joka päiväisessä viestinnässä sekä tarjonneet työkalut ja ohjelmat videoiden editointiin.

Strategisemman tason viestinnän kehittäminen

Asiakaspersoonien rakentaminen ja paikallisen tason markkinointikonseptien jalkautus käytännössä.

Asiakkaat

Menestysyritysten kumppani

Asiakaspalvelu
Ideal Digi Oy