Case Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva

 

Nykyaikaisten digitaalisten myyntimenetelmien käyttöönotto osaksi vakuutusmyyjien päivittäistä työtä.  
Sosiaalinen myynti vakuutusmyyjien käyttöön 

Turva halusi käyttöön modernit myyntimenetelmät

 Vakuutusyhtiö Turva haluaa olla edelläkävijä ja he olivat ymmärtäneet, että modernissa myynnissä perinteiset myyntitavat eivät enää yksistään takaa menestystä. Jatkuva läsnäolo sosiaalisen median kanavissa sekä monikanavainen yhteydenpito asiakkaisiin ovat välttämättömiä toimenpiteitä myyntitulosten varmistamiseksi. 

Turvan vakuutusmyyjät olivat motivoituneita ottamaan käyttöön modernit myyntitavat osaksi päivittäistä työtä. Kuitenkin asia oli heille uusi, vakiintuneita toimintatapoja ei vielä ollut, eikä sosiaalisen myynnin käytännön toimintatavat olleet selviä. 

Tämän takia Ideal Digi räätälöi Turvan vakuutusmyyjille moniosaisen Social Selling -valmennusohjelman, jonka avulla modernit myyntitavat otettiin käytäntöön.  

Miten Social selling -valmennusohjelma auttoi Turvan vakuutusmyyjiä?

Valmennusohjelmaan osallistuneet ymmärtävät nyt myynnissä ja markkinoinnissa tapahtuneen muutoksen omien työtehtävien näkökulmasta. Heillä on nyt osaaminen ja valmiudet hyödyntää sosiaalista mediaa sekä muita sosiaalisia verkostoja myynti- ja asiantuntijatyössä. 

He oppivat, miten Sosiaalista myyntiä tehdään eri kanavissa parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Lisäksi vakuutusmyyjille rakennettiin parhaiden käytäntöjen mukaiset asiantuntijaprofiilit Linkediniin ja Twitteriin omien tavoitteiden sekä persoonien pohjalta. 

Valmennusohjelma oli erittäin käytännönläheinen ja jokainen valmennuskerta sisälsi lukuisia Case-harjoituksia, joissa osallistujat pääsivät heti soveltamaan oppimiaan asioita käytännössä. 

Jokaisella osallistujalla oli kehityssuunnitelma ja kotitehtävien avulla edistymistä seurattiin valmennuksen aikana. Valmennuksen ansiosta he ottivat modernit myyntitavat käyttöön osaksi jokapäiväistä työtä.  

Social selling tuo tuloksia

Turva oli erittäin tyytyväinen valmennuksiin

Uudet myyntiliidit

Lisääntyneet liidit ja uudet kaupat suoraan sosiaalisesta mediasta.

Kasvaneet verkostot

Vakuutusmyyjien omat verkostot ja näkyvyys ovat kasvaneet merkittävästi.

Toimintasuunnitelma ja mittarit

Konkreettinen toimintasuunnitelma ja selkeät mittarit oman toiminnan kehittämiseen.

Turvan näkyvyyden lisäys

Turvan näkyvyyden kasvu yrityksenä eri sosiaalisen median kanavissa.

Ideal digin rooli projektissa

Valmennuksen kokonaistoteutus

Valmennuskokonaisuuden suunnittelu

 Suunnittelimme Turvan vakuutusmyyjiulle räätälöidyn Social selling valmennusten sisällön ja tuotimme materiaalit.

Valmennusten toteutus lähiopetuksena

Ideal Digi toteutti moniosaisen vakuutusmyyjille räätälöidyn valmennusohjelman lähiopetuksena.

Jatkuva kehitysprosessi

Vakuutusmyyjien edistystä ja oppimista seurattiin valmennusohjelman aikana systemaattisesta.

Mittarit ja tavoitteet osaksi Social sellingiä

Valmennuksiin osallistuneille vakuutusmyyjille annettiin henkilökohtaiset tavoitteet ja todistus valmennukseen osallistumisesta.

Asiakkaat

Menestysyritysten kumppani

Asiakaspalvelu
Ideal Digi Oy