Case Kangasalan seurakunta

 

Office 365 ympäristön käytön tehostaminen ja osaamisen kehittäminen.
Microsoft 365 osaamisen kehitys

Seurakunnan toiminnan tehostaminen Office 365 sovelluksilla

Kangasalan seurakunta on lähes 100 henkilön organisaatio. Heillä on ollut käytössä Office 365 ympäristö parin vuoden ajan ja heillä oli tavoitteena kehittää henkilöstön ymmärrystä Office 365 ympäristöstä, kehittää osaamista sekä ottaa käyttöön Office 365:n tarjoamia edistyksellisiä sovelluksia työskentelyn tehostamiseksi.

Ideal Digi valikoitui Kangasalan seurakunnan yhteistyökumppaniksi kehittämään seurakunnan moderneja työskentelytapoja Office 365 ympäristössä. Ideal Digi suunnitteli ja toteutti seurakunnan koko henkilöstölle moniosaisen koulutusohjelman, jonka avulla eri tasoisten käyttäjien osaamista kehitettiin ja otetiin käyttöön seurakunnan toimintaa tehostavia Microsoftin tarjoamia sovelluksia.

Projektissa keskityttiin erityisesti sisäisen viestinnän kehittämiseen Ms Teamsissa, Ketterän projektien- ja tehtävienhallinnan käyttöönottoon Ms Litsin ja Plannerin avulla sekä tiedostojen hallinnan ja yhteiskäytön sujuvoittamiseen Sharepointin avulla. Lisäksi seurakunnan johtoryhmälle opetettiin Microsoft Power BI:n ja Power Automaten mahdollisuudet tiedolla johtamisessa ja rutiinitehtävien automatisoinnissa.

Mitä lisäarvoa koulutukset tarjosivat Kangasalan seurakunnalle?

Koulutusten jälkeen seurakunnan Office 365 peruskäyttäjillä on riittävä osaaminen käyttää Ms Teamsia tehokkaasti oman työnalan työskentelyssä ja koko organisaation sisäisen viestinnän kanavana. Heillä on selkeät prosessit ja toimintatavat kanavakohtaiseen viestintään ja tiedostojen käyttöön sekä hallintaan.

Seurakunnan esimiehillä ja muilla Office 365 ns. Heavy Usereille on vankka osaaminen hyödyntää Office 365 ympäristön sovelluksia seurakunnan työn tehostamiseksi. Samalla he toimivat seurakunnan peruskäyttäjien ohjaajina ja tukena Office 365 sovellusten käytössä. He osaavat johtaa kanavakeskeistä viestintää, toimia projektipäällikköinä Ms Plannerin ja Listsin avulla luoduissa projekteissa sekä osaavat hyödyntää Ms Formsin älykkäitä lomakkeita organisaation sisäisissä ja ulkoisissa kyselyissä.

Lisäksi seurakunnan johtoryhmällä on osaaminen ja ymmärrys jalkauttaa seurakunnassa: 1) ketterää kehitystä projektienhallinnassa, 2) Tiedolla johtamista Ms Power BI:llä, 3) Rutiinitehtävien automatisointia Ms Power Automatella.

 

Mitä teimme käytännössä

 

Projektin kohokohdat

Kanavakeskeisen sisäisen viestinnän kehitys

Kanavakohtaisen viestinnän käyttöönotto ja osaamisen kehittäminen koko organisaation laajuisesti, eri tasoisille käyttäjille..

Ketterä projektienhallinta ja älykkäiden lomakkeiden käyttö

Ketterän kehityksen kulttuurin ja toimintatapojen käyttöönotto sekä projektienhallinta käytännössä Ms Listsin ja Plannerin avulla. Monipuoliset sisäiset ja ulkoiset kyselyt Ms Forms lomakkeilla.

Sharepoint tiedostojen käytön lisääminen

Tiedostojen luonti, käyttö ja hallinta kanavakohtaisesti suoraan Teamsissa. Seurakunnan eri työalojen työskentelytapojen tehostaminen.

Tiedolla johtamisen ja automatisoinnin mahdollisuudet

Microsoft Power BI:n ja Power Automaten mahdollisuudet seurakunnassa ja perusominaisuuksien käytön opetus johtoryhmälle.

Asiakkaat

Menestysyritysten kumppani

Asiakaspalvelu
Ideal Digi Oy