Case Ajan Lukko

 

Microsoft 365 teknologioilla rakennettu laskentaohjelmisto tarjouslaskennan ja lukitussuunnittelun tueksi.
Ohjelmistokehitys microsoft ympäristössä

Ohjelmisto tarjouslaskennan ja lukitussuunnittelun tehostamiseen

Lähtötilanteen tavoitteena oli luoda Ajan Lukko Oy:lle tarjouslaskennan ja lukitussuunnittelun tueksi ohjelma, joka tuottaa yhdellä syöttökerralla tietoa useaan tarkoitukseen:

 – laskee tarjousmateriaalista massat

 – tuottaa lukituskaavioon helaluettelon

 – tuottaa yksilöityjä ovikortteja

 – havainnollistaa varustelua asiakkaalle

 – pitää kirjaa materiaalin muutoksista suunnittelun ja toteutuksen välillä.

 – Luo pohjakuvasta navigaatiokartan ovikorttien välillä.

Ohjelma toteutettiin Office 365 teknologioilla (PowerApps, Flow, Sharepoint), jotka mahdollistavat ohjelman käytön tietokoneella tai mobiililaitteella ajasta ja paikasta riippumatta.

Ohjelmaan voidaan kirjautua eri käyttäjätunnuksilla ja se ottaa vastaan tarjouslaskenta-aineiston e-lomaketyyppisellä näkymällä. Näkymä toimii myös Ajan Lukko Oy:n asiakasprojektipalavereissa muistiinpanotyökaluna ja tarjouksen esittelynäkymänä.

Ohjelma tuottaa aineistosta automaattisesti tietokantaan revisiohistorian sekä reaaliaikaisen ja linkitetyn tietoaineiston. Tämän lisäksi ohjelma tuottaa pdf-dokumentin: Ovikohtaisen ovikortin ja synkronoi Lukituskaavion valittuja rivitietoja Excelistä tietokantaan. Ohjelmisto kehitettiin Ajan Lukon Office 365 ympäristöön.

Miten laskentaohjelmisto tuo Ajan Lukolle säästöjä?

Aikaisemmin Ajan lukon henkilöstöllä kului merkittävästi aikaa tarjouslaskentaan ja lukittussuunnitteluun. Kehitetyn laskentaohjelmiston ansioista tarjouslaskentaan käytetty työaika vähenee jopa 50 prosentilla. Tämän lisäksi toiminnan laatu paranee ja standardoituu.

 

Mitä teimme käytännössä?

 

Projektin kohokohdat

Moderni Web-pohjainen käyttöliittymä

Laskentaohjelmiston käyttäjä tekee kaikki laskentaan liittyvät toimenpiteet modernin web-pohjaisen käyttöliittymän kautta. Käyttöliittymä on rakennettuMicrosoft PowerApps ohjelmistolla.

Laskentamalli ja logiikka

Sääntöjen perusteella tapahtuvat tapahtumat mahdollistavat monimutkaisen laskentaprosessin luotettavuuden ja helppokäyttöisyyden.

Tiedonhallinta ja rajapinnat

Ohjelmisto toimii Office 365 rajapintojen välityksellä. Rajapinnat keskustelevat loppukäyttäjän ja tietokannan kanssa mahdollistaen modernin ohjelmiston, joka toimii luotettavasti ja sitä on mahdollista jatkaa uusilla ominaisuuksilla kustannustehokkaasti.

Interaktiivinen pohjakuvakartta

PowerApps sovellukseen rakennettiin kaksi näkymää, joista toisessa voidaan pohjakuviin liittää ovikortteja tiettyyn pohjakuvan koordinaattipisteeseen ja toisessa selata ovikortteja ja nähdä mihin pohjakuvaan ja mihin pohjakuvan kohtaan ne on sijoitettu.

Asiakkaat

Menestysyritysten kumppani

Asiakaspalvelu
Ideal Digi Oy