Product added to your WishlistView Wishlist

Digitaalisen liiketoiminnan strategian implementointi on usein ratkaisevaa, mutta sen ei tarvitse olla vaikeaa. Automaation avulla yrityksesi muuttuu digitaaliseksi nopeammin kuin arvaatkaan. Fyysisen ja virtuaalisen maailman rajat hämärtyvät koko ajan enemmän, joten yritysten pitää omaksua digitaalinen liiketoiminta. Tehokas digitaalisen liiketoiminnnan strategia hyödyntää teknologiaa kaikessa liiketominnassa luoden täysin uusia liiketoimintamalleja ja käyttökokemuksia. Digitaaliseen liiketoimintaan siirtyminen on jatkuva prosessi, jossa liiketoimintaprosesseja digitalisoidaan vähitellen. Teknologian ja liiketoiminnan nopea muutosvauhti lisää myös riskiä, minkä johtaminen on tärkeässä roolissa.

Seuraavaksi esittelen viisi tapaa, joilla kiihdytetään digitaalisen liiketoiminnan strategiaa:

1. Ymmärrä kriittiset liiketoimintaprosessit

Ennen kuin digitaalinen muutos voi tapahtua tulee sinun ymmärtää nykyiset liiketoimintaprosessit ja niitä ohjaavat sovellukset. Sinulla voi olla tallella tarkat dokumentaatiot prosesseista kun ne ovat implementoitu, mutta ne ovat aikaa sitten vanhentuneet. Dokumenttien manuaalinen päivitys on pitkäveteistä ja tehotonta.

Onneksi on olemassa ohjelmistoja, jotka automatisoivat liiketoimintaprosessien dokumentoinnin reaaliaikaisesti ja pitää ne jatkuvasti päivitettyinä, kun prosesseissa tapahtuu muutoksia. Näitä ohjelmistoja, kuten Worksoftia kannattaa hyödyntää omien liiketoimintaprosessien hallinnassa.

2. Automatisoi ajoissa ja usein

Yhdelläkään yrityksellä ei ole aikaa dokumentoida liiketoimintaprosesseja käsin tai testata niitä manuaalisesti, varsinkaan kun niihin saattaa tulla muutoksia useasti päivässä. Automatisoitu liiketoimintaprosessien testaus on ainoa keino varmistaa, että prosessit ja niihin liittyvät sovellukset toimivat kuten pitää. Fokus tulee olla liiketoimintaprosessien toimivuudessa kokonaisuutena, eikä esimerkiksi yksittäisissä yritysohjelmistoissa.

3. Riko liiketoiminnan ja IT:n välisiä rajoja

Liiketoiminnan ja IT:n rajat hämärtyvät samalla tavalla kuin fyysisen ja virtuaalisen maailman rajat. Koko ajan useammin jokin liiketoimintayksikkö päättää, mitä ohjelmistoja käytetään ja sen jälkeen IT-osasto integroi ne osaksi yrityksen ohjelmistokenttää. Nykyään eri liiketoimintayksiköiden on ymmärrettävä enemmän teknologiasta ja IT-osaston enemmän liiketoiminnasta kuin aikaisemmin. Siksi, liiketoimintayksiköiden ja IT:n välinen toimiva yhteistyö on välttämätöntä ja se vaatii sujuakseen molemminpuolista kommunikointia.

4. Hyödynnä teknologiaa analysoinnissa ja optimoinnissa

Tiedon kerääminen loppukäyttäjiltä voi antaa runsaasti tietoa siitä, miten liiketoimintaa harjoitetaan. Teknologian avulla kerätystä datasta voidaan etsiä toistuvia kaavoja, ongelmia ja epäonnistumisia, minkä avulla tunnistetaan alueet, jotka tarvitsevat erityistä huomiota. Tavoitteena on löytää keinoja kasvattaa asiakkaan kokemaa arvoa sekä korjata mahdollisia ongelmakohtia.

5. Perusta huippuyksikkö

Huippuyksikön perustaminen on yksi yrityksen tehokkaimmista keinoista tukea digitaalisen liiketoiminnan strategian onnistumista. Tiimille on tarjottava erityisoikeuksia ja riittävä budjetti. Jos et suunnittele strategian menestystekijöitä tarkkaan alusta alkaen se tulee epäonnistumaan. Onnistunut siirtyminen digitaaliseen liiketoimintaan vaatii hyväksi osoitetut toimintatavat sekä automaation hyödyntämistä. Huippuyksikön tehtävänä on olla keskipisteenä rakentamassa ja ylläpitämässä osaamista näissä kriittisissä vaiheissa.

Mukailtu lähteestä CIO

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Vastaan Ideal Digin Opi ja Muotoile -liiketoiminnoista.

5 tapaa kiihdyttää digitaalisen liiketoiminnan strategiaa

- taneli.katila